Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Milión detí sa modlí ruženec v CZŠ sv. J. Bosca v Lučenci

Dňa 18. októbra 2023 sa na celom svete deti modlia ruženec za mier a jednotu vo svete. Iniciatívu organizuje Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi.
Táto kampaň sa zrodila v roku 2005 vo venezuelskom hlavnom meste Caracas. Niekoľko miestnych žien raz prechádzalo okolo prícestnej kaplnky a uvideli tam skupinku detí modliť sa ruženec pred obrazom Panny Márie. V tej chvíli pocítili mocnú prítomnosť nebeskej Matky. Jedna z nich si spomenula na slová svätého Pátra Pia: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.“ Celosvetovou ružencovou kampaňou chceme pripomenúť slová Panny Márie z Fatimy, že modlitba s dôverou dieťaťa môže skutočne zmeniť svet, poraziť zlo a priniesť pokoj.
Naša celá škola sa veľmi rada pripojila k tomuto odkazu spoločnou modlitbou ruženca spolu s p. farárom S. Markom. Prostredníctvom rozhlasu sme rozjímali nad tajomstvami a s radosťou zaspievali piesne. Deti vytvorili k tomuto dňu aj expozície, ktoré dotvárali celú atmosféru tejto krásnej a duchovnej akcie. Spoluprácu a mier, za ktorý sme sa modlili všetci žiaci a zamestnanci symbolicky stelesnili vytvorením mapy sveta na školskom dvore.
Oznamy / Publikácie / Milión detí sa modlí ruženec - foto
Oznamy / Publikácie / Milión detí sa modlí ruženec - foto
Oznamy / Publikácie / Milión detí sa modlí ruženec - foto
Oznamy / Publikácie / Milión detí sa modlí ruženec - foto
Oznamy / Publikácie / Milión detí sa modlí ruženec - foto
Oznamy / Publikácie / Milión detí sa modlí ruženec - foto
Oznamy / Publikácie / Milión detí sa modlí ruženec - foto
Oznamy / Publikácie / Milión detí sa modlí ruženec - foto
Oznamy / Publikácie / Milión detí sa modlí ruženec - foto
Oznamy / Publikácie / Milión detí sa modlí ruženec - foto
Oznamy / Publikácie / Milión detí sa modlí ruženec - foto
Oznamy / Publikácie / Milión detí sa modlí ruženec - foto
Oznamy / Publikácie / Milión detí sa modlí ruženec - foto
Oznamy / Publikácie / Milión detí sa modlí ruženec - foto
Oznamy / Publikácie / Milión detí sa modlí ruženec - foto