Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Miništrantský futbalový turnaj Malohontského dekanátu - 22. február 2024

Vo štvrtok 22. februára sa vo farnosti Rimavská Sobota uskutočnil miništrantský futbalový turnaj. Organizátorom bol náš pán kaplán Tomáš, ktorý nám, miništrantom, spríjemnil jarné prázdniny. Začínali sme sv. omšou, ktorú celebroval pán dekan a diecézny vikár Mons. Rastislav Polák a koncelebrovali dp. Martin Bunda a páter Camillo. V krátkej homílii nám pán dekan pripomenul, že nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa a odpútať sa od mobilných telefónov. Po sv. omši sme sa presunuli do areálu Gymnázia Ivana Kraska, kde sa odohrával celý turnaj. Zúčastnilo sa 6 družstiev – Rimavská Sobota, Jesenské, Uzovská Panica, Slizké a Lipovec. Na pravidlá a priebeh hry dohliadal rozhodca, Marek Valkučák. Víťazom turnaja sa stali miništranti zo Slizkého. Po skončení všetkých zápasov sme mali na obed pizzu.

Ďakujeme pánu kaplánovi Tomášovi za organizáciu a pánu dekanovi za povzbudivé slová.

Vďační miništranti.