Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Modlime sa za mier na Ukrajine

Dňa 24. februára 2022 rožňavský otec biskup Mons. Stanislav Stolárik na poludnie slúžil v biskupskej kaplnke v Rožňave sv. omšu za pokoj a mier na Ukrajine. V príhovore hovoril o tom, že sme dnešný deň začali veľmi smutnou a bolestnou správou o vypuknutí vojny na Ukrajine. Vojna je hrozná skutočnosť. My sme vďaka Bohu, vojnu neprežívali, preto si ani nedokážeme uvedomiť a predstaviť hrôzu a utrpenie, ktoré prináša zvlášť civilnému obyvateľstvu, ktoré uteká pred vojnou a hľadá útočisko na územiach, kde je mier. Hovoril slovami vyhlásenia slovenských biskupov, ktoré KBS vydala dnes.

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20220224015)

Ak sa cítime ako deti jedného nebeského Otca, nemôžeme zostať ľahostajní k utrpeniu našich bratov a sestier, ktorých sužuje vojna, či sú to naši susedia na Ukrajine, či v iných častiach sveta. Ak my žijeme v mieri, ďakujme Pánovi za tento dar a myslime na tých, ktorí trpia vojnovou pohromou. Pomôžme každý, ako môžeme. Už teraz sa určite môžeme modliť, postiť, ako sme k tomu vyzvaní Svätým Otcom a našimi biskupmi a potom, keď sa ukážu konkrétne potreby, majme otvorené srdcia, pripravené ruky, nohy… Ale vždy sa usilujme o to, aby sme my sami, každý z nás boli tvorcami a šíriteľmi pokoja, ktorý môžeme načerpať len od nášho Pána.