Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Mons. Nicola Girasoli, apoštolský nuncius slávil sv. omšu na diecéznej púti v Úhornej (homília a fotogaléria)

Začiatok mesiaca august je v Rožňavskej diecéze už tradične spätý s púťou a diecéznou odpustovou slávnosťou v Kaplnke Panny Márie Snežnej v Úhornej. Tento rok sa diecézna púť konala 5.- 6.augusta 2023 a niesla sa v znamení dvoch spomienok. Prvou bolo 20. výročie návštevy Svätého Otca Jána Pavla II., ktorý v septembri 2003 navštívil Rožňavu. Druhou, oveľa smutnejšou, bola spomienka na tragickú nehodu autobusu s pútnikmi, ktorí taktiež pred 20-timi rokmi putovali do Úhornej.

Medzi pútnikmi, ktorí prichádzajú do Úhornej, sa nájdu aj odvážlivci, ktorí putujú pešo. Tento rok sa na pešiu púť vydali z dvoch miest – jedna skupinka vyrazila z Jakloviec, druhá z Rožňavy. V skutku ich možno nazvať odvážlivcami, pretože predpoveď počasia hlásila výdatné zrážky a prudké búrky. Panna Mária sa však o svojich ctiteľov vždy postará, a tak dorazili za pekného počasia. V sobotu bol pre všetkých pripravený bohatý program – úvodná sv. omša, ktorú celebroval generálny vikár Rožňavskej diecézy Mons. Rastislav Polák, modlitba chvál s katechézou, pobožnosť krížovej cesty či Eucharistická adorácia, ktorá trvala až do nedeľného rána.

Noc zo soboty na nedeľu, ako aj nedeľu samotnú sprevádzali silné dažde, avšak ani tie neodradili skalných pútnikov z celej diecézy, aby prišli pozdraviť Pannu Máriu na toto milostivé miesto. Slávnostnú odpustovú svätú omšu slávil J.E. Mons. Nicola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku. Veriacich povzbudil, aby boli aktívni členovia Cirkvi, ktorí kráčajú spolu a ohlasujú evanjelium. Povzbudil ich, aby sa v utrpení obracali na Pannu Máriu, ktorá im môže pomôcť a nepýtali sa otázku „Prečo trpím?“ ale hľadali spolu s ňou význam v utrpení.

Ďakujeme v prvom rade Pánu Bohu a našej nebeskej mamke Panne Márii, ale aj nášmu otcovi biskupovi Mons. Stanislavovi Stolárikovi, že sme sa aj tento rok mohli stretnúť ako jedna diecézna rodina a spoločne sa modliť za našu Rožňavskú diecézu.

Autorka textu: Alexandra Bundová

Autori fotografií: RKFÚ Smolník, Martin Veselovský

Homília, ktorú predniesol J. E. Mons. Nicola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku

(prepis homílie bol vytvorený z archívneho záznamu Rádia Lumen: odkaz na vypočutie a stiahnnutie)

Drahí bratia a sestry!

Každý z nás chce dnes prosiť o ochranu Panny Márie, všetci o niečo prosíme a spoliehame sa na jej materinský príhovor. Sme si istí, že cez ňu, Najsvätejšiu Pannu, môžeme dostať od Ježiša milosti, ktoré potrebujeme. Bratia a sestry, všetkým odovzdávam pozdrav a objatie pápeža Františka, ktorý má veľkú úctu k Panne Márii!

Drahí bratia a sestry, prišiel som sem, do tejto svätyne - pútnického miesta v Úhornej, ako pútnik. Tiež som tu ako pútnik, medzi vami pútnikmi. Je veľmi dôležité kráčať spolu, lebo to je aj význam púte - kráčať spolu. Aj teraz kráčame spolu, aby sme prišli sem, do tejto krásnej svätyne Panny Márie. A Panna Mária, preblahoslavená Panna Mária, s nami kráča, ona s nami beží, je stále s nami. Preto som veľmi rád, že ste ako program tohtoročnej púte dali citát – „Panna Mária sa ponáhľala, aby navštívila svoju príbuznú Alžbetu...“. Ako viete, pápež František je v týchto dňoch na stretnutí s tisíckami mladých ľudí v Lisabone, ktoré  má tiež vo svojom programe, svojom motte, že potrebujeme kráčať spolu.

Pápež František často hovorí, že keď kráčame spolu, tak sa môžeme navzájom počúvať. A keď kráčame spolu, môžeme si aj navzájom pomáhať. Ak kráčame sami, tak sa ľahko stratíme. Preto preblahoslavená Panna Mária s nami kráča, lebo, keď s nami kráča, môže nás počúvať. A tiež, keď s nami kráča, môže nám pomáhať. Potrebujeme Cirkev, ktorá bude mať stále takýto postoj kráčania. Pápež František hovorí, že ak Cirkev prestane kráčať, tak ochorie a aj my ochorieme. Takže my stále potrebujeme kráčať... ísť, ohlasovať evanjelium, svedčiť o ňom. Lebo, keď kráčame môžeme dať ľuďom nádej. Som veľmi vďačný aj excelencii Mons. Stanislavovi Stolárikovi, že sa modlíte za synodu, lebo synoda znamená - kráčať spolu. Lebo opäť, keď kráčame spolu, tak môžeme byť účastní, môžeme byť aktívni členovia našich komunít. A Panna Mária nám dáva teraz silu, aby sme mohli kráčať spolu, aby sme mohli byť silnejší v našej viere.

Mojou prvou úlohou dnes, ako som už povedal, je - byť s vami, kráčať s vami, byť pútnikom s vami. Ale moja návšteva v Rožňavskej diecéze má ešte aj iný účel. Prišiel som, aby som vám povedal: „Ďakujem“. Ďakujem predovšetkým vášmu biskupovi, Mons. Stanislavovi Stolárikovi, ďakujem všetkým kňazom, ktorí pracujú v pastorácii v tejto diecéze, ďakujem všetkým rehoľným sestrám rôznych kongregácií v tejto diecéze, vďaka aj seminaristom a mladým a tiež vďaka všetkým vám, drahí bratia a sestry. Lebo naozaj vy tu, v Rožňave, robíte výbornú, excelentnú pastoračnú misiu, pastoračnú prácu. Bol som veľmi povzbudený. Obdivoval som, pri včerajšom stretnutí s otcom biskupom Stanislavom, ako dobre je na tom Rožňavská diecéza.

Robíte tu vynikajúcu pastoračnú prácu. Takže v mene Svätého Otca, ktorého pokorne zastupujem v tejto krásnej krajine – na Slovenku - ďakujem za to, čo robíte a pokračujte s tým istým nadšením. Pokračujte v tom, čo robíte. Určite je veľa výziev. Otec biskup mi vysvetlil, že je veľa výziev, ako aj všade inde. Ale s požehnaním Panny Márie, vo viere môžeme s nadšením v tom pokračovať, v pastoračnej práci, ktorú robíte.

Bratia a sestry, ako som povedal, na prvom mieste som prišiel ako pútnik, ako jeden z vás, na druhom mieste som vám prišiel poďakovať a na treťom mieste – má táto návšteva ďalší cieľ. Tou treťou úlohou je vás povzbudiť, aby ste si udržali vieru, aby ste si udržali vašu tradíciu, aj vašu úctu k Panne Márii. Dejiny nás učia, že toľkokrát Panna Mária zasiahla, aby nás ochránila... aby ochránila Rožňavu, aby ochránila diecézu, tento región! Takže potrebujeme veriť, mať dôveru v to, že Panna Mária ochraňuje. Potrebujeme cítiť pomoc preblahoslavenej Panny Márie v našom každodennom živote. Potrebujeme cítiť prítomnosť Panny Márie vo všetkom, čo robíme. Aby sme postupne mohli milovať tak, ako ona nás miluje. Aby sme boli verní Bohu a dôverovali mu, tak ako ona.

Lebo vieme, ako bolo povedané aj v dnešných čítaniach, že Panna Mária nám bola daná ako MATKA. A vieme z evanjelia, že Panna Mária dvakrát prijala úlohu byť našou Matkou. Prvýkrát to bolo, keď anjel Gabriel pri zvestovaní predstavil Panne Márii plán a ona prijala to, že sa stane Božou Matkou a našou Matkou. A druhýkrát to bolo pod krížom, keď Ježiš zomieral na kríži, prijala úlohu - byť našou Matkou. Je vždy našou matkou - aj vtedy, keď sme šťastní aj vtedy, keď trpíme!

Vieme, že kresťanský pohľad na utrpenie je - že môžeme mať účasť cez Pannu Máriu na utrpení Pána Ježiša. Teda, keď trpíme, vieme, že utrpenie je súčasťou života - každý druh utrpenia, či to duchovné alebo fyzické utrpenie... prosím, vtedy sa nepýtajte - prečo sa to deje mne?! Panna Mária nás učí - nepýtajme sa: Prečo trpím? Ale - ako trpím?... Lebo Panna Mária nás nezachraňuje od utrpenia, ale zachraňuje nás v utrpení! Preto sme tu dnes, preto sa modlime k Panne Márii, pretože nás môže zachrániť v každom utrpení, lebo môže dať tomuto utrpeniu kresťanský význam, zmysel!

Dnes, keď pôjdeme domov, ale aj vy, poslucháči Rádia Lumen, nepýtajme sa: Prečo trpím? Lebo na túto otázku nie je odpoveď, ale povedzte Panne Márii a nášmu Pánovi: „Ako trpím?“ A vtedy môžeme zakúsiť uzdravujúcu prítomnosť Panny Márie. Tá krásna modlitba, ktorú som čítal, ktorú máte k Panne Márii, hovorí o tom, aby nás zakryla svojím plášťom, aby sme mohli stále cítiť jej ochranu. Takže prosíme, aby nás Panna Mária svojím príhovorom u Ježiša zachránila v utrpení.

Drahí bratia a sestry, som tu na prvom mieste ako pútnik, na druhom mieste, aby som vám poďakoval, na treťom mieste, aby som vás povzbudil, aby sme mohli dať význam, zmysel utrpeniu, aby sme mohli byť bližšie k Panne Márii, prijali silu od nej. Udržte si vždy vašu vieru! Buďte hrdí na to, že ste kresťania! Takže prosím, neupadnite do rezignácie, nerezignujte! Pápež František hovorí, že nemá rád takých kresťanov, ktorí rezignujú, ale buďte plní nádeje. Panna Mária nám dnes hovorí: „Nebojte sa!“ NEBOJTE SA! Lebo ona je vždy s nami! Vždy nám dáva svetlo! Vždy nám dáva nádej, vždy nás necháva, aby sme jej dovolili, aby sme cítili, že sme pod jej ochranou, ukrytí pod jej ochranným plášťom. Amen.

Oznamy / Publikácie / Mons. Nicola Girasoli, apoštolský nuncius slávil sv. omšu na diecéznej púti v Úhornej (homília a fotogaléria) - foto
Oznamy / Publikácie / Mons. Nicola Girasoli, apoštolský nuncius slávil sv. omšu na diecéznej púti v Úhornej (homília a fotogaléria) - foto
Oznamy / Publikácie / Mons. Nicola Girasoli, apoštolský nuncius slávil sv. omšu na diecéznej púti v Úhornej (homília a fotogaléria) - foto
Oznamy / Publikácie / Mons. Nicola Girasoli, apoštolský nuncius slávil sv. omšu na diecéznej púti v Úhornej (homília a fotogaléria) - foto
Oznamy / Publikácie / Mons. Nicola Girasoli, apoštolský nuncius slávil sv. omšu na diecéznej púti v Úhornej (homília a fotogaléria) - foto
Oznamy / Publikácie / Mons. Nicola Girasoli, apoštolský nuncius slávil sv. omšu na diecéznej púti v Úhornej (homília a fotogaléria) - foto
Oznamy / Publikácie / Mons. Nicola Girasoli, apoštolský nuncius slávil sv. omšu na diecéznej púti v Úhornej (homília a fotogaléria) - foto
Oznamy / Publikácie / Mons. Nicola Girasoli, apoštolský nuncius slávil sv. omšu na diecéznej púti v Úhornej (homília a fotogaléria) - foto
Oznamy / Publikácie / Mons. Nicola Girasoli, apoštolský nuncius slávil sv. omšu na diecéznej púti v Úhornej (homília a fotogaléria) - foto
Oznamy / Publikácie / Mons. Nicola Girasoli, apoštolský nuncius slávil sv. omšu na diecéznej púti v Úhornej (homília a fotogaléria) - foto
Oznamy / Publikácie / Mons. Nicola Girasoli, apoštolský nuncius slávil sv. omšu na diecéznej púti v Úhornej (homília a fotogaléria) - foto
Oznamy / Publikácie / Mons. Nicola Girasoli, apoštolský nuncius slávil sv. omšu na diecéznej púti v Úhornej (homília a fotogaléria) - foto
Oznamy / Publikácie / Mons. Nicola Girasoli, apoštolský nuncius slávil sv. omšu na diecéznej púti v Úhornej (homília a fotogaléria) - foto
Oznamy / Publikácie / Mons. Nicola Girasoli, apoštolský nuncius slávil sv. omšu na diecéznej púti v Úhornej (homília a fotogaléria) - foto
Oznamy / Publikácie / Mons. Nicola Girasoli, apoštolský nuncius slávil sv. omšu na diecéznej púti v Úhornej (homília a fotogaléria) - foto
Oznamy / Publikácie / Mons. Nicola Girasoli, apoštolský nuncius slávil sv. omšu na diecéznej púti v Úhornej (homília a fotogaléria) - foto
Oznamy / Publikácie / Mons. Nicola Girasoli, apoštolský nuncius slávil sv. omšu na diecéznej púti v Úhornej (homília a fotogaléria) - foto
Oznamy / Publikácie / Mons. Nicola Girasoli, apoštolský nuncius slávil sv. omšu na diecéznej púti v Úhornej (homília a fotogaléria) - foto
Oznamy / Publikácie / Mons. Nicola Girasoli, apoštolský nuncius slávil sv. omšu na diecéznej púti v Úhornej (homília a fotogaléria) - foto
Oznamy / Publikácie / Mons. Nicola Girasoli, apoštolský nuncius slávil sv. omšu na diecéznej púti v Úhornej (homília a fotogaléria) - foto
Oznamy / Publikácie / Mons. Nicola Girasoli, apoštolský nuncius slávil sv. omšu na diecéznej púti v Úhornej (homília a fotogaléria) - foto
Oznamy / Publikácie / Mons. Nicola Girasoli, apoštolský nuncius slávil sv. omšu na diecéznej púti v Úhornej (homília a fotogaléria) - foto
Oznamy / Publikácie / Mons. Nicola Girasoli, apoštolský nuncius slávil sv. omšu na diecéznej púti v Úhornej (homília a fotogaléria) - foto
Oznamy / Publikácie / Mons. Nicola Girasoli, apoštolský nuncius slávil sv. omšu na diecéznej púti v Úhornej (homília a fotogaléria) - foto
Oznamy / Publikácie / Mons. Nicola Girasoli, apoštolský nuncius slávil sv. omšu na diecéznej púti v Úhornej (homília a fotogaléria) - foto
Oznamy / Publikácie / Mons. Nicola Girasoli, apoštolský nuncius slávil sv. omšu na diecéznej púti v Úhornej (homília a fotogaléria) - foto
Oznamy / Publikácie / Mons. Nicola Girasoli, apoštolský nuncius slávil sv. omšu na diecéznej púti v Úhornej (homília a fotogaléria) - foto
Oznamy / Publikácie / Mons. Nicola Girasoli, apoštolský nuncius slávil sv. omšu na diecéznej púti v Úhornej (homília a fotogaléria) - foto
Oznamy / Publikácie / Mons. Nicola Girasoli, apoštolský nuncius slávil sv. omšu na diecéznej púti v Úhornej (homília a fotogaléria) - foto
Oznamy / Publikácie / Mons. Nicola Girasoli, apoštolský nuncius slávil sv. omšu na diecéznej púti v Úhornej (homília a fotogaléria) - foto
Oznamy / Publikácie / Mons. Nicola Girasoli, apoštolský nuncius slávil sv. omšu na diecéznej púti v Úhornej (homília a fotogaléria) - foto
Oznamy / Publikácie / Mons. Nicola Girasoli, apoštolský nuncius slávil sv. omšu na diecéznej púti v Úhornej (homília a fotogaléria) - foto
Oznamy / Publikácie / Mons. Nicola Girasoli, apoštolský nuncius slávil sv. omšu na diecéznej púti v Úhornej (homília a fotogaléria) - foto
Oznamy / Publikácie / Mons. Nicola Girasoli, apoštolský nuncius slávil sv. omšu na diecéznej púti v Úhornej (homília a fotogaléria) - foto
Oznamy / Publikácie / Mons. Nicola Girasoli, apoštolský nuncius slávil sv. omšu na diecéznej púti v Úhornej (homília a fotogaléria) - foto
Oznamy / Publikácie / Mons. Nicola Girasoli, apoštolský nuncius slávil sv. omšu na diecéznej púti v Úhornej (homília a fotogaléria) - foto
Oznamy / Publikácie / Mons. Nicola Girasoli, apoštolský nuncius slávil sv. omšu na diecéznej púti v Úhornej (homília a fotogaléria) - foto
Oznamy / Publikácie / Mons. Nicola Girasoli, apoštolský nuncius slávil sv. omšu na diecéznej púti v Úhornej (homília a fotogaléria) - foto
Oznamy / Publikácie / Mons. Nicola Girasoli, apoštolský nuncius slávil sv. omšu na diecéznej púti v Úhornej (homília a fotogaléria) - foto
Oznamy / Publikácie / Mons. Nicola Girasoli, apoštolský nuncius slávil sv. omšu na diecéznej púti v Úhornej (homília a fotogaléria) - foto