Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Mons. Stanislav Stolárik oslávil 20. výročie biskupskej vysviacky - 20.3.2024

20. marca slávil rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik 20. výročie svojej biskupskej vysviacky, ktorú prijal 20. marca 2004 v Dóme sv. Alžbety v Košiciach. Hlavným svätiteľom bol arcibiskup metropolita Alojz Tkáč a spolusvätiteľmi kardinál Jozef Tomko a arcibiskup Henryk Józef Nowacki vtedajší apoštolský nuncius na Slovensku.

Ďakovnú svätú omšu za dar plnosti kňazstva a dvadsať rokov biskupskej služby celebroval otec biskup Stanislav v Kaplnke Povýšenia svätého Kríža v rezidencii Biskupského úradu v Rožňave, v spoločenstve kňazov a zasvätených pôsobiacich v Rožňave a pracovníkov biskupského úradu.

V príhovore prítomným spomínal nielen na 20 rokov svojej biskupskej služby, ale vyjadril vďaku najskôr svojím rodičom, ktorí mu darovali život, vychovávali ho vo viere spolu s jeho súrodencami a takto ho pripravovali na to, aby sa na ňom mohli uskutočňovať Božie plány, keď ho Pán povolal do kňazskej služby a pred dvadsiatimi rokmi mu cez biskupskú vysviacku dal dar plnosti kňazstva. Všetky miesta, úlohy, poslanie, ktoré mu počas jeho kňazskej služby zverovali predstavení v jeho priamej pastoračnej činnosti, ale aj zodpovednosti, ktorými bol poverený zvlášť v oblasti poslania na akademickej pôde, prijímal ako Božie výzvy, vždy vo viere, že cez predstavených ho k tomu pozýva sám Pán, v zmysle Ježišových slov: Kto vás počúva, mňa počúva... Menovanie za pomocného košického biskupa, ktoré prišlo 26. februára 2004 od dnes už sv. Jána Pavla II., prijal ako prianie Svätého Otca, ktorému sa nehovorí nie, aj keď si bol vedomý, že s darom plnosti kňazstva berie na plecia aj nové bremeno, ale vo viere, že jeho Majster bude s ním. Takto prijal od Svätého Otca Františka 21. marca 2015 aj menovanie za rožňavského biskupa. Rožňavskú diecézu prijal s láskou pastiera, ktorý pre svoje ovečky chce dávať svoj život, aby ich viedol správnou cestou, ktorej „konečná“ bude v nikdy nekončiacej radosti v nebi. 

Po slávení Eucharistie otcovi biskupovi zablahoželal v mene všetkých zamestnancov generálny vikár Mons. Rastislav Polák . Nasledoval spoločný obed, ktorý bol vyjadrením úprimnej radosti zo slávenia.

Ku gratulantom tohto dňa sa pridali aj deti z Katolíckej základnej školy s materskou školou sv. Jána Nepomuckého v Rožňave, ktoré vniesli do oslavy svoj nenahraditeľný vklad radosti a života.

Na Zelený štvrtok pri sv. omši Missa chrismatis si otec biskup Stanislav pripomenie výročie svojej biskupskej vysviacky v spoločenstve kňazov Rožňavskej diecézy a veriacich.

Nášmu otcovi biskupovi Stanislavovi zo srdca ďakujeme za jeho obetavú, veľkodušnú a láskou naplnenú pastoračnú starostlivosť, blahoželáme mu k jeho výročiu a prajeme, aby bol vždy naplnený Duchom Svätým, aby jeho mocou a s Pannou Máriou napĺňal svoje poslanie v diecéze a pre slovenskú Cirkev.

Autor článku: sr. Mária Červená, FMA

Autor fotiek: sr. Julian Sedláková