Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Úmrtie matky kňaza - Mária Hrablayová

V duchu kresťanskej nádeje na vzkriesenie a s prosbou o modlitbu vám oznamujeme, že vo veku 87 rokov odišla do večnosti pani Mária Hrablayová, matka kňaza Rožňavskej diecézy Jána Hrablay, ktorý pôsobí vo farnosti Hronec.


Pohrebná svätá omša s obradmi za zosnulú, celebrovaná Mons. Stanislavom Stolárikom, rožňavským biskupom, bude vo štvrtok 22. februára 2023 o 11.00 h v Farskom kostole sv. Jána Krstiteľa v Polomke.