Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Úmrtie matky kňaza - Mária Paulíčeková

V duchu kresťanskej nádeje na vzkriesenie a s prosbou o modlitbu vám oznamujeme, že vo veku 88 rokov odišla do večnosti pani Mária Paulíčeková, matka kňaza Rožňavskej diecézy Viliama Paulíčeka, ktorý pôsobí vo farnosti Pleš.


Pohrebná svätá omša za zosnulú, celebrovaná Mons. Stanislavom Stolárikom, rožňavským biskupom, bude v utorok 31. októbra 2023 o 13.00 h v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave.
Po jej skončení bude rozlúčka pokračovať pohrebnými obradmi v Dome smútku v Rožňave.