Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Na slávenie sviatku Panny Márie Snežnej počas celodiecéznej púte v Úhornej sa pripravujeme Deviatnikom k Rožňavskej Panne Márii

Po dvoch rokoch obmedzení kvôli pandémii Covidu 19 tento rok môžeme sláviť celodiecéznu púť na sviatok Panny Márie Snežnej v Úhornej bez obmedzení počtu pútnikov. Púť sa uskutoční 6. a 7. augusta 2022. (Program na plagáte http://www.burv.sk/diecezna-put-k-panne-marii-sneznej-na-hornu-6-7-augusta-2022-a7-564 ).

Vyvrcholením púte bude slávnostná sv. omša 7. augusta o 10,00, ktorú bude celebrovať rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik (sv. omša bude v priamom prenose Tv Lux).

LEN OD SMOLNÍKA!

Na isté obmedzenie - ale prekonateľné - treba upozorniť. Pre viacerých púť na Úhornú bude znamenať „urobiť“ viac kilometrov. Nakoľko ešte prebieha oprava cesty cez Pačanský kopec, je prístup ku kaplnke na Úhornej možný len cestou smerom zo Smolníka. Cesta z Krásnohorského Podhradia na Úhornú je zatvorená.

Dôležitou súčasťou prípravy na púť je už šiesty rok modlitba Deviatnika k Rožňavskej Panne Márii. Nám už známa novéna bude zjednocovať diecézu aj tento rok. Začneme sa ju modliť v piatok 29. júla 2022. Elektronickú verziu nájdete pod článkom.

Vždy je veľmi dobré, keď si dáme aj úmysly deviatnika. Potrieb je veľa a otec biskup Mons. Stanislav Stolárik často upozorňuje na rôzne potreby. Aj tento rok nás pozýva, „...aby sme modlitbu našej novény vzali vážne – ako možnosť, pozvanie prísť k Mame - Rožňavskej Panne Márii a prosiť ju... Najčastejšie myslíme na tie naše potreby, ťažkosti, ale nezabúdajme ani na to, čo potrebujeme vyprosiť pre rodinu diecézy. Ak sa cítime ako „deti matky Cirkvi“, potom nám nebudú ľahostajné ani potreby, bolesti našich farností, diecézy, celej Cirkvi, ale aj sveta. Nechajme si Pannou Máriou rozšíriť naše srdcia, rozšíriť „obzor“, aby sme boli vnímaví, kde môžeme pomôcť.“ Zvlášť tento Rok manželstva a rodiny slávený v našej diecéze, sa modlíme na úmysel stanovený naším otcom biskupom: „za snúbencov, manželov a rodiny“. Nemôže nám byť ľahostajný ani mier vo svete, ktorý chýba na toľkých miestach, zvlášť pretrvávajúca vojna na Ukrajine. Prosme o skončenie vojen. A Covid 19 sa opäť začal rozpínať...

Pokoj, láska, mier – to sú hodnoty, ktoré sa nedajú kúpiť. Prosme o ne, ale aj osobne sa pričiňme o to, aby sme dokázali zo svojej strany vytvoriť podmienky pre prijatie týchto darov a spolupracovali na ich šírení.

Popri prosbách nezabúdajme ani na ostatné dve základné skutočnosti, na ktoré upozorňuje aj Svätý Otec František a ktoré majú sprevádzať človeka každý deň. Každý deň potrebujeme povedať: „prepáč“ a „ďakujem“. Bohu povedať úprimne „prepáč, odpusť“, čo je tiež podmienkou, aby sme mohli prijať Božie milosrdenstvo, ktoré nám Boh chce dať a je základom túženého pokoja, mieru v našej duši. A vedieť povedať úprimne „prepáč“ aj svojmu bratovi, sestre... A ďakujem – denne Bohu a tiež ľuďom.

Prosme modlitbou novény cez Pannu Máriu v Ježišovom mene o dary, ktoré potrebujeme, ale vopred aj ďakujme, že dostaneme všetko, čo nám osoží, lebo veríme v Ježišove slová:  „Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná“ (Jn 16,24), tak - ako sa modlíme v modlitbe k Rožňavskej Panne Márii, v ktorej je zahrnutá naša bolesť, úzkosť, potreby, ale aj vďačnosť, lebo veríme, že sa k nám vráti radosť, oslava a skúška nás posilní v dôvere, aby sme konali podľa slov Ježiša a tak najkrajšie nasledovali Pannu Máriu.

MODLITBA K ROŽŇAVSKEJ PANNE MÁRII

Rožňavská Panna Mária, Záchrana nášho ľudu, 

ty vieš, čo potrebujeme. Prosíme, zastaň sa nás 

u svojho Syna v tejto chvíli a zachráň nás tak,

ako si zachránila ľudí v našej diecéze aj v minulosti.

Sme si istí, že sa o nás postaráš.

Mária, už teraz ti ďakujeme, lebo veríme,

že na tvoj mocný príhovor sa medzi nás

znova vráti radosť a oslava.

Nech aj táto skúška nás posilní v dôvere,

aby sme vždy konali podľa slov tvojho Syna,

a tak ťa verne nasledovali. Skrze Krista, nášho Pána.

Amen.

Imprimatur: Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup,

Rožňava 16.4. 2020, č.j.: 170/2020