Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Návšteva žiakov Cirkevnej základnej školy sv. J. Bosca v seniorskom dome v Starej Haliči

S láskou a vďakou
Žiaci Cirkevnej základnej školy sv. Jána Bosca v Lučenci navštívili so svojím výstupením seniorský dom - Dom sv. Juraja v Starej Haliči. Predviedli predstavenie plné silných emócií - radosť a smiech sa prelínali s láskou a úctou. V závere vystúpenia deti obdarovali babičky i dedkov milým darčekom. No aj naši žiaci boli obdarovaní - dostali úžasný darček v podobe piesní od seniorov a srdiečko s prekvapením.
Z návštevy sme odchádzali naplnení neopakovateľným zážitkom, jedinečným pocitom dojatia, vďaky a pokoja.