Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Odpust v Bôrke - 15. a 16. júla 2023

Srdečne Vás pozývame na odpust Škapuliarskeho spolku Panny Márie Karmelskej v Bôrke, 15. a 16. júla 2023

Pod článkom nájdete možnosť stiahnuť si plagáty s programom v maďarskom alebo slovenskom jazyku.

PROGRAM:

15 . júl – sobota

15,00 – Prijatie pútnikov za ozveny miestnych zvonov. Následne priebežné spovedanie veriacich

16,00 – Sv. omša za zosnulých členov škapuliarskeho spolku v maďarskom jazyku vsdp. Patrik Balázs

17,30 – Poklona Sviatosti Oltárnej v kostole                       

19,30 – Ruženec a svätá omša v slovenskom jazyku vdp. Peter Kovalič

21,30 – Mariánske piesne a ruženec v maďarskom a rómskom jazyku

22,30 – Krížová cesta a fakľový pochod k Jaskyni Mieru

23,30 – Svätá omša pri Jaskyni Mieru dp. Štefan Baláž a dp. Radovan Gajdoš, diakon

16. júl – nedeľa

7,00 – Ranná svätá omša v maďarskom jazyku dp. Roland Böőr

8,30 – Ruženec v slovenskom jazyku s bohoslovcami

9,00 –  Slávnostná svätá omša v slovenskom jazyku, celebruje Mons. Stanislav Stolárik, diecézny biskup Rožňavskej diecézy

11,00 – Slávnostná záverečná svätá omša v maďarskom jazyku, celebruje Mons. János Székely, diecézny biskup Szombathely

Po svätej omši nasleduje posvätenie škapuliarov ako aj nových členov škapuliarskeho spolku.                                                                                                                                                                                                                                                   
Zároveň prosíme všetkých pútnikov, ktorí majú v rodine alebo medzi známymi zosnulého člena škapuliarskeho spolku Panny Márie Karmelskej v Bôrke, aby preukaz ich členstva v spolku odovzdali na Farskom úrade v Bôrke a nahlásili ich úmrtie. Budeme sa za nich modliť.

Touto cestou ďakujeme našim dobrodincom a darcom za pomoc a príspevky poskytnuté na pokrytie nákladov odpustu a pomoc pri obnove farnosti v Bôrke. Nech nás žehná dobrotivý Boh a nech na našej púti spočinie požehnanie Panny Márie Karmelskej. 
Amen.

Pešia púť mladých do Bôrky