Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Pane, ďakujeme za dar otcovstva pápeža Benedikta XVI.

Zomrel emeritný pápež Benedikt XVI.

Dňa 31. decembra 2022 v dopoludňajších hodinách zomrel emeritný pápež Benedikt XVI. Otec biskup Mons. Stanislav Stolárik na znak úcty a vďaky za jeho dlhú službu Cirkvi nariadil, aby sa v kostoloch v Rožňavskej diecéze zvonilo po prijatí tejto správy a taktiež o dvanástej hodine.

Nech odpočíva v pokoji Svätý Otec Benedikt XVI. a jeho dušu nech prijme milosrdný nebeský Otec. Otec biskup zároveň pozýva všetkých veriacich, aby sa modlili za zosnulého pápeža, ktorý svojou činnosťou viedol Cirkev a rovnako po svojom odstúpení z úradu neustále modlitbou podporoval všetky jej diela.

TK KBS: Pohreb Benedikta XVI. bude na Slovensku sprevádzať zvonenenie zvonov

Pohreb emeritného pápeža Benedikta XVI., ktorý zomrel 31. decembra 2022, bude na Slovensku sprevádzať vyvesenie čiernych zástav a zvonenenie zvonov.

Zvony v kostoloch budú zvoniť v deň pohrebu - vo štvrtok 5. januára 2023 o 11:00. Ide o mimoriadne gesto duchovnej spoluúčasti z odchodu bývalého Petrovho nástupcu.

Slová otca biskupa Mons. Stanislava Stolárika (2. január 2023)

Len pred niekoľkými dňami, pri polnočnej sv. omši som spomenul iniciatívu malého Jozefa Ratzingera, ako písal list Ježiškovi, v ktorom spolu s bratom Georgom si nežiadali hračky, sladkosti a podobné veci, o ktoré zvyknú prosiť deti, ale chceli pod stromček dostať omšové rúcha a Ľudový misál, aby mohli „slúžiť“ sv. omše, iste každý sám, keďže vtedy ešte nebola známa koncelebrácia. Aj tento fakt - ich túžby, ktoré vložili do listu Ježiškovi, hovoria o tom, čo do ich nevinných detských duší bolo vkladané v ich rodine. Je to značne symbolické práve v okruhu týchto vianočných dní, kedy sme slávili aj sviatok Svätej rodiny, aká veľmi dôležitá je rodina, zázemie a čo sa do nevinnej detskej duše v rodine dostáva.

Bratom Ratzingerovcom sa ich hlboká detská túžba slúžiť svätú omšu naozaj splnila. Keď sa neskôr Jozef Ratzingrer ako pápež stal otcom celej katolíckej rodiny, otcom  celého ľudstva, iste všetko to, čo už od detstva bolo vkladané do jeho duše, snažil sa prejaviť vo svojom duchovnom otcovstve. A keď mu už ubúdalo síl, prenechal kormidlo riadenia mladšiemu, svojmu nástupcovi, pápežovi Františkovi, ktorému sa stal oporou a tak, ako to v bežnej rodine býva, pomáhal mu svojou obetou, modlitbou, radami... Dá sa povedať, že bol stálou oporou  aj pre celú Cirkev. Ďalšou symbolikou je aj to, že zomrel v posledných chvíľach končiaceho sa roka. Akoby aj táto okolnosť mala upriamiť našu pozornosť na naše posledné chvíle života, keď bude končiť náš „rok života“, aby sme aj my, podľa jeho príkladu – príkladu vernosti, odovzdanosti a modlitby, v jednote s celou Cirkvou odovzdávali svoju dušu nebeskému Otcovi.

Prichodí nám ďakovať za dar pápeža Benedikta XVI., ktorého pontifikát bude isto hodnotený z viacerých hľadísk. Ja som chcel poukázať skôr na to, aký veľký dar vernosti, odovzdanosti, viery dostal v rodine, s prianím, aby aj naše rodiny takto dávali svojim deťom do vienka tento obrovský poklad, ako pevný základ, na ktorom raz oni postavia svoj život v ktoromkoľvek povolaní či poslaní. Ale vždy budú tými, ktorí budú otcami, matkami rodín a ak ich Pán pozve k duchovnému povolaniu, budú svoje otcovstvo či materstvo prežívať v duchovnom rozmere, ako nám to svojim životom ukázal zosnulý Svätý Otec Benedikt XVI.

Pane, buď oslávený za život vzácneho pápeža Benedikta XVI., ktorý bol darom pre Cirkev. Nech odpočíva v pokoji. Amen.“

+ Mons. Stanislav Stolárik

rožňavský biskup

Fotografie: archív BÚ Rožňava; osobný archív o. biskupa.