Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Poďakovanie sa za päť rokov zasvätenia diecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Poznámka editora: Rok 2017 bol v Rožňavskej diecéze takpovediac "fatimským rokom". Preto na stránke našej diecézy v tomto období vznikla sekcia "Archív udalostí", ktorú môžete nájst v hlavnej ponuke stránky v časti "Udalosti". V nej môžete nájsť odkaz na články z roku 2017 viažúce sa k prežívaniu fatimského odkazu v Rožňavskej diecéze. Už teraz je tam prístupná 1. katechéza z televíznych duchovných cvičení, ktoré v tom roku viedol náš diecézny otec biskup Mons. Stanislav Stolárik.

V dňoch  7. - 12. mája 2023 sa uskutoční Ďakovná púť do Fatimy pod vedením otca biskupa Mons. Stanislava Stolárika, pri príležitosti 5. výročia zasvätenia Rožňavskej diecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie (14. 10. 2017), ktoré sme si pripomenuli 14. októbra 2022.

Sme vďační, že už päť rokov sme všetci v Srdci Panny Márie, čo symbolicky pripomína srdce, ktoré náš otec biskup zavesil po modlitbe zasvätenia na ruky sochy Fatimskej Panny Márie v deň zasvätenia, ktoré bolo na námestí pred budovou biskupského úradu za účasti viac ako 3 000 pútnikov z diecézy aj spoza jej hraníc. Do tohto srdca, ktoré stále spočíva na rukách Panny Márie v biskupskej kaplnke v Rožňave - v srdci diecézy - otec biskup deň pred zasvätením – 13. októbra 2017 (presne na sté výročie posledného zjavenia Panny Márie vo Fatime), vložil stuhu, na ktorej sú napísané všetky farnosti, rehoľné spoločenstvá diecézy, sme tam všetci. O miesto v tomto srdci sa potom uchádzali aj niektorí z okolitých diecéz a Panna Mária ich tam určite prijala.

Ľudia vždy hľadali a dnes možno nástojčivejšie hľadajú rôzne istoty a žiaľ aj na nesprávnych miestach. Všetko sa veľmi rýchlo mení a človek potrebuje stabilitu, istotu aj v niekom, kto takúto záruku môže dať. Byť v Srdci Panny Márie, byť jej zasvätení je veľká istota. Ona je naša Mama a Kráľovná. A hlavne, Ona nás vedie k svojmu Synovi, ktorý dáva neotrasiteľnú istotu.

Tí, ktorí môžu ísť do Fatimy, ďakovať Pánovi za dar zasvätenia, ďakovať Panne Márii za to, že nás prijala do svojho Srdca, že nás miluje a denne nám to dokazuje... môžu ísť v mene svojom, ale aj v mene tých, ktorí by radi šli, ale z nejakého dôvodu nemôžu.

Všetci si však môžeme pripomenúť a potom aktívne prežívať odkaz Fatimy, pripraviť sa na túto púť, či už pôjdeme reálne alebo sa spojíme duchovne. Na našej stránke vám  ponúkame materiály, ktoré nám môžu osviežiť pamäť, motivovať srdce a vôľu, aby sme sa vracali k odkazu Fatimy, aby sme sa vracali k Panne Márii, ktorú nám dal za Mamu jej Syn.

Na stránke budú postupne uverejňované texty 4 prednášok duchovných cvičení, ktoré viedol náš otec biskup Mons. Stanislav Stolárik vo Fatimskom roku 2017 vo vysielaní Tv Lux (nájdete tu: 2017 - Fatimský rok). Pomôžu nám vo vzťahu k Panne Márii, v hlbšom pochopení doby, ktorú prežívame a dôležitosti poslania Panny Márie v našom živote a v dejinách a vôbec v prežívaní nášho života vo svetle evanjelia, k čomu nás stále povzbudzuje Panna Mária aj prostredníctvom odkazu z Fatimy.