Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Poltár

Farnosť sv. Cyrila a Metoda - sídlo dekana

Adresa: Slobody 714/124, 987 01 Poltár

poltar@burv.sk
www.poltar.fara.sk

+421 (0) 47 422 38 49

dekanát Horný Novohrad
farár: Mgr. Lukáš Tkáč, poverený dekan


Tituly kostolov (rok postavenia)
Poltár  Kostol sv. Cyrila a Metoda (1997)
             Kaplnka v Domove dôchodcov
Filiálky bez rímskokatolíc­kej sakrálnej stavby: České Brezovo, Slaná Lehota, Zelené


obyvateľov: 5797
rím. kat.  3037
Celodenná adorácia: 16.3., 7.7., 28.10., 27.12.

Mapa

Všetky A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z