Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Pôstna kajúca iniciatíva 8. – 9. marca ‒ 24 hodín pre Pána

Aj tento rok sa uskutoční pôstna kajúca iniciatíva s názvom „24 hodín pre Pána“, ktorú zaviedol Svätý Otec František a ktorá prebieha každoročne v pôstnom období v piatok a sobotu pred štvrtou pôstnou nedeľou. Tento rok to bude  8. – 9. marec.

Ako uviedla tkkbs, pápež František navštívi 8. marca rímsku farnosť svätého Pia V. v štvrti Aurelio neďaleko Vatikánu, aby sa zúčastnil na pôstnej akcii 24 hodín pre Pána, ktorú sám inicioval v roku 2014. Pozostáva z 24-hodinovej adorácie Najsvätejšej sviatosti spojenej s možnosťou sviatosti zmierenia. Tento rok sa bude konať pod mottom, ktoré je prevzaté z Listu Rimanom Vstúpiť do nového života (porov. Rim 6, 4). (https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20240229029)

Náš otec biskup Mons. Stanislav Stolárik nás všetkých opäť povzbudzuje a pozýva využiť tento milostivý čas, nájsť si počas „24 hodín pre Pána“ osobne čas pre neho aspoň jednu – dve hodiny s vedomím, že On má čas pre nás 24 hodín každý deň.

„Krstom sme teda s ním boli pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych Otcovou slávou, aj my žili novým životom“ (Rim 6, 4). Tento verš Svätého písma, z ktorého pramení motto tohtoročnej iniciatívy „24 hodín pre Pána“ veľmi úzko súvisí s témou roka a úmyslom modlitieb a snaženia v Rožňavskej diecéze: „Aby sme ako veriaci ľudia prinášali ovocie Ducha Svätého a s ním pokoj a Božie požehnanie do našich vzťahov“. Krstom sme povstali k novému životu v Duchu Svätom a Duch Svätý nás uschopňuje prinášať jeho ovocie.

Preto privítajme aj túto možnosť stretnúť sa s naším Bohom a zjednotiť sa aj so Svätým Otcom a všetkými, ktorý v spoločenstve s ním chcú venovať svoj čas pre Pána. Ako možno tento čas vyplniť? Čítaním Sv. písma, modlitbou ruženca, Korunky Božieho milosrdenstva, Krížovej cesty, adorovať Eucharistického Krista, otvoriť svoje srdce pred Pánom, aby sme mu ďakovali, oslavovali ho, prosili, ale i odprosovali. Pripravme sa na sv. spoveď dobrým spytovaním svedomia a úprimne ju prijmime počas obdobia pôstnej prípravy na slávenie Veľkej noci.