Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Požehnanie obnovenej zvonice na Kalvárii v Rožňave

Sviatok Povýšenia svätého Kríža, 14. septembra 2022, bol v meste Rožňava výnimočný tým, že bola požehnaná obnovená zvonica na Kalvárii v Rožňave. Udalosť sa začala slávením sv. omše v kostole Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii, ktorý bol na túto príležitosť čiastočne zariadený a boli doplnené obrazy a maľby, ktoré sa podarilo nájsť, prípadne vytvoriť kópie ukradnutých diel, z doby keď bol kostol na Kalvárii vyrabovaný. Celebroval ju Mons. Stanislav Stolárik spolu s kňazmi z diecéznej kúrie a blízkeho okolia Rožňavy.

Potom nasledovala časť, ktorá sa odohrávala priamo pri obnovenej zvonici. V jej úvode vo svojom príhovore pani archivárka Biskupského úradu Silvia Lörinčíková predstavila históriu výstavby zvonice a opis jej predchádzajúceho vzhľadu. Súčasnosť a jej prestavbu priblížil pán Arpád Görgey, ktorý sa aktívne zapájal do jej obnovy už od začiatku. Nasledovali príhovory primátora mesta a tiež zástupcu rozvojovej organizácie pre cestovný ruch, ktorí prispeli finančnými prostriedkami na jej obnovu.

V záverečnej časti tejto udalosti primátor mesta slávnostne odovzdal kľúč od zvonice otcovi biskupovi a spoločne prešli cez portál obnovenej zvonice. Otec biskup následne požehnal zvonicu, nech slúži svojmu účelu zvolávať ľudí smerom k Bohu, aby na tomto mieste, ktoré symbolizuje Kalváriu nachádzali Ježiša nielen ukrižovaného, ale aj vzkrieseného.

Oznamy / Publikácie / Požehnanie obnovenej zvonice na Kalvárii v Rožňave - foto
Oznamy / Publikácie / Požehnanie obnovenej zvonice na Kalvárii v Rožňave - foto
Oznamy / Publikácie / Požehnanie obnovenej zvonice na Kalvárii v Rožňave - foto
Oznamy / Publikácie / Požehnanie obnovenej zvonice na Kalvárii v Rožňave - foto
Oznamy / Publikácie / Požehnanie obnovenej zvonice na Kalvárii v Rožňave - foto
Oznamy / Publikácie / Požehnanie obnovenej zvonice na Kalvárii v Rožňave - foto
Oznamy / Publikácie / Požehnanie obnovenej zvonice na Kalvárii v Rožňave - foto
Oznamy / Publikácie / Požehnanie obnovenej zvonice na Kalvárii v Rožňave - foto
Oznamy / Publikácie / Požehnanie obnovenej zvonice na Kalvárii v Rožňave - foto
Oznamy / Publikácie / Požehnanie obnovenej zvonice na Kalvárii v Rožňave - foto
Oznamy / Publikácie / Požehnanie obnovenej zvonice na Kalvárii v Rožňave - foto
Oznamy / Publikácie / Požehnanie obnovenej zvonice na Kalvárii v Rožňave - foto
Oznamy / Publikácie / Požehnanie obnovenej zvonice na Kalvárii v Rožňave - foto
Oznamy / Publikácie / Požehnanie obnovenej zvonice na Kalvárii v Rožňave - foto
Oznamy / Publikácie / Požehnanie obnovenej zvonice na Kalvárii v Rožňave - foto
Oznamy / Publikácie / Požehnanie obnovenej zvonice na Kalvárii v Rožňave - foto
Oznamy / Publikácie / Požehnanie obnovenej zvonice na Kalvárii v Rožňave - foto
Oznamy / Publikácie / Požehnanie obnovenej zvonice na Kalvárii v Rožňave - foto
Oznamy / Publikácie / Požehnanie obnovenej zvonice na Kalvárii v Rožňave - foto
Oznamy / Publikácie / Požehnanie obnovenej zvonice na Kalvárii v Rožňave - foto