Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Pozvanie modliť sa za kňazov svojho dekanátu počas Pôstneho obdobia

Počas pôstneho obdobia sa nemusíme len niečoho vzdať, môžeme urobiť aj niečo naviac. A práve o tom je táto modlitbová iniciatíva, do ktorej vás srdečne pozývame.

Základom je záväzok pomodliť sa každý deň Pôstneho obdobia modlitbu za kňazov – či už pri večernej modlitbe alebo spoločne v rodine, ktorá sa modlí v závere každej sv. omše a obetovať ju za kňazov svojho dekanátu, do ktorého patrí vaša farnosť.

Taktiež k tomuto skutku modlitby je možné pridať aj iný ľubovoľný záväzok alebo predsavzatie počas Pôstneho obdobia obetované tiež na tento úmysel.

„Všetci kňazi potrebujú pomoc vo forme modlitby. Potrebujú, aby ich niekto podopieral. Tak ako Mojžiša Hur a Áron, v boji proti Amalekitom. Keď mal Mojžiš ruky zdvihnuté v modlitbe, tak synovia Izraela víťazili. Ak ich od únavy zložil, víťazili Amalekiti. Nakoniec Izraeliti zvíťazili aj preto, lebo Hur s Áronom podopierali Mojžišovi unavené ruky.

Nech sa počas tohtoročného pôstneho obdobia stanú naše v modlitbe spojené ruky oporou kňazov. Aby sme tak spoločne víťazili v boji.“ (prevzaté zo stránky FB Saletíni Rozkvet – Adoptuj si kňaza)

Modlitba za kňazov

Dobrý Pastier,
prosíme za terajších i nových kňazov.
Nielen prosíme, ale i sľubujeme,
že budeme stáť pri nich,
pomáhať im a modliť sa za nich.
Mária, Kráľovná kňazov,
prednes naše prosby svojmu
Synovi, Najvyššiemu Veľkňazovi,
aby nám nikdy nechýbali kňazi
- verní svedkovia živej viery,
ktorí nás bezpečne prevedú
pozemským životom
do večnej blaženosti.
Amen.

Kňazi v jednotlivých dekanátoch

  1. Dekanát Brezno: Dušan Lukáč, Róbert Likavčan, Jozef Halčin, Lukáš Tkáč, Daniel Baláž, Štefan Šeliga, František Havlík, Ján Hrablay, Ivan Kaličiak, Gregor Škapura, Jozef Palušák, Rastislav Suchý, Marián Lukáč, Ivan Hupka, Arkadiusz Piekut, Martin Trojan.
  2. Dekanát Dolný Novohrad: František Adrián Olach, Tomáš Libant, Andrej Čaja, György Sipos, Vladimír Ľalík, Jozef Trubíni, Vladimír Vojtašák, Efrém Tomáš Zemjánek, Filip Andrej Čierny, Cyril Jaroslav Brázda, Peter Fábian, Tomáš Székely, Slavomír Marko, Peter Manko, František Honíšek, Dominik Pavol, Milan Grossman, Viliam Paulíček, Ján Salanci, Jozef Hominda, Stanislav Hrtánek, Peter Manduch, Matej Radúch, Emil Králik, Bartolomej Baráth, Ľudovít Feja.
  3. Dekanát Horný Novohrad: Jozef Haľko, Miloš Gazdík, Pavol Hovořák, Miroslav Litviak, Pavol Kolivoška, Marián Krupčiak, Ľubomír Matejka, Miroslav Fabíny, Jozef Brandys, Jozef Straka, Pavol Hovořák, Marián Slovák, František Mihaľ.
  4. Dekanát Hron: Štefan Kosturko, Jozef Píra, Grzegorz Rydzewski, Róbert Sarka, Ivan Greňa, Stanislav Lipka, Jaroslav Lastivka.
  5. Dekanát Jasov-Turňa: Pavel Bodnár, Ondrej Kiss, Attila Banyko, Imrich Richard Rédli, Štefan Angelus Kuruc, Rudolf Galamboš, Richard Vojta, Ján Zsóka, Jozef Spišák.
  6. Dekanát Malohont: Rastislav Polák, Norbert Bize, Lorezn Reinhard Brecher, Ján Hanečka, Stanislav Andrek, Martin Bunda, Pavol Pribula, Marián Tomašov, Peter Vlasatý, Attila Juhász, Myroslav Ščerban, Jaromír Lupták, Jozafát Jozef Brigan, Ondrej Michalec, Tomáš Mag, Artur Ciepelski.
  7. Dekanát Muráň: Jozef Fričovský, Ján Horvát, Milan Kerdík, Peter Krajč, František Koščák, Ján Petrovčík, Gabriel Deutscha, Jozef Markotán.
  8. Dekanát Rožňava: Mons. Stanislav Stolárik, Gabriel Rákai, Štefan Baláž, Gábor Eigel, Zoltán Oravecz, Marek Sopko, Štefan Magut, Patrik Balázs, István Vadkerti, Imre Mics, Ján Naňo, Imrich Horváth, Alojz Dominik Pavol Pipka, Vincent Macejko, Zbigniew Slawek, Peter Kovalič.
  9. Dekanát Spiš: Stanislav Kocúr, Matúš Boháčik, Egid Branislav Golha, Róbert Jozef Chabada, Stanislav Cifra, Jozef Bednárik, Cyril Adam, Ján Mihok, Roman Kupčák, Michal Jenča, Martin Keruľ, Martin Pivovarník, Václav Galo.

Podrobnejšie informácie o farnostiach v dekanátoch ako aj miestach pôsobenia jednotlivých kňazov je možné nájsť v schematizme Rožňavskej diecézy (odkazy na stránku biskupstva):