Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Preži REFRESH svojej viery s Diecéznym centrom Jána Pavla II.

Po dlhšej prestávke spôsobenej pandémiou, diecézne centrum mládeže v Rožňave opäť otvorilo svoje brány a privítalo mladých z rôznych miest diecézy.  25.-26.02.2022 sa totiž konal REFRESH, duchovno-zábavný program pre mladých. Cieľom REFRESH-u je vytvoriť priestor pre každého mladého, aby duchovne načerpal, zažil modlitbu v spoločenstve, prežil zábavný a oddychový čas a zároveň spoznal nových kamarátov z diecézy. Ambíciou diecézneho centra je, aby sa víkendovky REFRESH konali každý mesiac, a to vždy posledný víkend v mesiaci. Mladí majú možnosť prísť už v piatok večer na mládežnícku sv. omšu a potom stráviť zábavno-oddychový čas v centre. V sobotu ich potom čaká celodenný program zameraný najmä formačne.

Téma februárového REFRESH-u bola inšpirovaná duchovnou prípravou na Národné stretnutie mládeže T22, ktorá má názov VÝŠINY. Ústrednou postavou celého REFRESH-u bol prorok Eliáš. Po úvodných zoznamovačkách sa mladí dozvedeli zaujímavosti z jeho života. Štúdiom Sv. písma potom sami čítali o jeho skutkoch a zázrakoch. Interaktívnou a zábavnou formou si tieto informácie navzájom zdieľali. Dozvedeli sa, tak ako kedysi Izraelčania, že jedine Boh je Pánom nad modlami, nad živlami, nad chorobami, nad životom a smrťou… Sami boli pozvaní ku kroku viery, kedy mali prehlásiť, že jedine Boh je Pánom nad ťažkosťami v ich meste. V dynamike na kameň napísali konkrétne potreby a ťažkosti svojho mesta a tento kameň vyniesli na pomyslenú horu Karmel, v našom prípade na rožňavskú Kalváriu. Tam, podobne ako Eliáš, obetovali Bohu tieto problémy a modlili sa s vierou, že Boh ukáže svoju moc a vládu nad každým problémom v ich meste.

Poobedný program bol zameraný na praktickú pomoc. Tak, ako sa Eliáš viackrát ocitol v situácii, kedy mu Boh zaobstarával životné potreby prostredníctvom niekoho iného, tak aj nás Boh pozýva, aby sme pomáhali tým, ktorí to potrebujú. Spolu s mladými sme našli možnosť, ako konkrétne pomôcť chudobným a núdznym. Vlastnoručne urobenými chutnými chlebíčkami, spevom a milým slovom mladí potešili všetkých chudobných v rožňavskej charite.

Program REFRESH-u bol zakončený spoločnou modlitbou. Počas adorácie sa mladí zamýšľali nad klamstvami vo svojom živote. Aj Eliáš vystúpil proti falošným prorokom, ktorí odvádzali ľudí od pravej viery. Aj mladí boli preto pozvaní, aby v meditácii objavili „falošných prorokov“ vo svojom srdci, ktorí im hovoria klamstvá o nich samých, klamstvá o tom, aký je Boh… Učili sa pozerať na seba Božím pohľadom, teda objavovali pravdu o sebe, mali možnosť zakúsiť to, ako ich vidí Boh – a to teda nikdy nie je pohľad nelásky či odsúdenia.

REFRESH vytvoril medzi mladými veľmi peknú atmosféru spoločenstva, hoci prišli z rôznych kútov diecézy. Taktiež bol priestorom na povzbudenie vo viere a správny refresh – teda naštartovanie a oživenie viery. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie a mladých pozývame na najbližší REFRESH, ktorý bude 25.-26.03.2022 v Rožňave v Diecéznom centre mládeže Jána Pavla II.

Pochválený buď Ježiš Kristus!