Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Prežívajme Svätý týždeň s Ježišom

Palmovou nedeľou sme vstúpili do slávenia Svätého týždňa, ktorý je pre nás, ktorí sme uverili v Krista, každý rok veľkou príležitosťou viac sa priblížiť v pokání a s veľkou vďačnosťou k nášmu Pánovi – Vykupiteľovi ľudstva.

Na Palmovú nedeľu 2. apríla 2023 sme si pripomínali slávnostný vstup Pána Ježiša do Jeruzalema. V Rožňave bol hlavným celebrantom slávenia náš otec biskup Mons. Stanislav Stolárik. Vstupný obrad požehnania ratolestí sa konal v Kostole sv. Františka Xaverského. Čítanie udalosti Kvetnej nedele z evanjelia prítomných pripravilo na procesiu, počas ktorej prešli do Katedrály Nanebovzatia Panny Márie, kde bola slávená svätá omša. Pašie podľa sv. Matúša upriamili pozornosť na posledné dni života Ježiša Krista a jeho vykupiteľské utrpenie a smrť. V homílii sa otec biskup zameral na otázku, ktorú položili tí, ktorí spochybňovali identitu Ježiša Krista, keď sa pri jeho slávnostnom vstupe do Jeruzalema vypytovali: „Kto je to?“ zástupy vedeli odpovedať: „To je ten prorok, Ježiš z galilejského Nazareta.“ Všetci sme pozvaní dať osobnú odpoveď na otázku: „Kto je Ježiš?“ Aj my sa môžeme často stretnúť s otázkou: „Kto je to?“ Musíme si na ňu odpovedať veľmi osobne. Od našej odpovede závisí nielen to, čo odpovieme pýtajúcim sa, ale hlavne to, ako prijmeme do svojho života Ježiša a ako budeme kráčať po ceste na ktorú nás pozval, aby sme ju v tomto živote prešli s ním.

Táto cesta začala naším krstom. Otec biskup nás pozval osobitne tento týždeň byť viac s Ježišom, ktorý za nás trpel, zomrel a vstal zmŕtvych, aby nám otvoril bránu do večného života.

Veľkonočné trojdnie, ktoré začína Štvrtkom Pánovej večere (Zelený štvrtok), pozýva sústrediť sa na tajomstvo nášho vykúpenia, prežívať s Ježišom jeho slávenie Poslednej večere, opustenosť v Getsemanskej záhrade. V Piatok utrpenia Pána (Veľký piatok) udalosti od jeho zajatia až po smrť na kríži a pochovanie. Svätá sobota (Biela sobota) je časom očakávania jeho slávneho zmŕtvychvstania, ale aj ponúknutou príležitosťou prísť do kostola na adoráciu Najsvätejšej sviatosti.

Veľkonočná vigília nech je prežitá s hlbokou radosťou z víťazstva nášho Pána nad hriechom a smrťou. Svoju vďačnosť nášmu Vykupiteľovi môžeme prejaviť osobitne úprimnou obnovou svojich krstných sľubov, zvlášť v tomto Roku krstu, birmovania a intenzívnejšieho hľadania Boha. Podnety na uvažovanie a hlbšie chápanie daru krstu opäť ponúkame v katechézach o krste (na stránke https://www.burv.sk/rok-krstu-birmovania). Katechéza na apríl je zameraná zvlášť na slávenie Veľkej noci.

Program slávenia Veľkej noci nášho rožňavského otca biskupa Mons. Stanislava Stolárika začína vo Štvrtok Svätého týždňa (Zelený štvrtok)

O 10, 00 hod. Omšou svätenia olejov v spoločenstve kňazov diecézy, pri ktorej si obnovia svoje kňazské sľuby

Štvrtok Pánovej večere (6. apríla 2023)

18,00 hod. Svätá omša v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie

Piatok utrpenia Pána (7. apríla 2023)

8,00 Posvätné čítanie a Ranné chvály v spoločenstve kňazov, zasvätených a ostatných veriacich v katedrále

10,00 hod. Krížová cesta vo františkánskom kostole - kostole sv. Anny na námestí

15,00 hod. Slávenie utrpenia a smrti Pána (obrady Piatka utrpenia Pána)  (v katedrále)

Svätá sobota (8. apríla 2023)

8,00 Posvätné čítanie a Ranné chvály v spoločenstve kňazov, zasvätených a ostatných veriacich (v katedrále)

19,30 hod. Veľkonočná vigília vo Svätej noci (v katedrále)

Veľkonočná nedeľa (9. apríla 2023)

10,00 hod. Slávnostná svätá omša (v katedrále)

Pondelok vo Veľkonočnej oktáve (10. apríla 2023)

11,00 hod. Svätá omša v Kostole sv. Anny v Rožňave