Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Pri slávení 95. výročia vzniku Slovenskej charity, otec biskup požehnal obnovené priestory charity v Rožňave

Rožňavská charita slávila 95. výročie vzniku a činnosti Slovenskej charity. Pri tejto príležitosti rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik slávil sv. omšu v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie, za účasti Rožňavskej diecéznej charity - jej riaditeľky, pracovníkov aj jednotlivých pobočiek, pozvaných hostí, klientov charity a ostatných veriacich, ktorí sa zúčastnili na sv. omši. Otec biskup v homílii vyzdvihol dôležitosť zúročenia talentov, ktoré sme prijali od Pána Boha a ich využitia pre dobro iných. Poukázal na veľký vzor v charitatívnom diele – na sv. Alžbetu Uhorskú, ktorej sviatok bol slávený na druhý deň - 17. novembra. Poďakoval pani riaditeľke, všetkým zamestnancom, dobrovoľníkom i štedrým podporovateľom za všetku námahu a úsilie v službe ľuďom, o ktorých sa starajú pracovníci charity.

Po sv. omši otec biskup požehnal obnovené priestory charity, odznel príhovor otca biskupa a pani riaditeľky, ktorá spomenula zakladateľa Slovenskej charity, spišského biskupa Mons. Jána Vojtaššáka, a prostredníctvom  prezentácie predstavila činnosť Diecéznej charity aj v jej jednotlivých pobočkách a priebeh rekonštrukčných prác, ktoré sa podarilo realizovať a ktorých vyvrcholením je požehnanie priestorov charity. Vyzdvihla tiež veľmi dobrú spoluprácu s gréckokatolíckou charitou v Košiciach, ktorej pani riaditeľka sa tiež zúčastnila dnešnej slávnosti.

Bližšie o Diecéznej charite a jej činnosti od Lucie Černákovej, projektovej manažérky:

Koľko práce by ste urobili za 95 rokov? Veľa? Tak si predstavte, koľko jej dokopy za taký čas urobila Slovenská katolícka charita a jednotlivé charity po celom Slovensku. Sú to doslova milióny núdznych, ktorí vďaka miliónom darcov mali krajší deň, boli viac v bezpečí, najedli sa, dostali oblečenie, niekto im pomohol.

Slovenská katolícka charita je už 95 rokov bližšie k človeku

V Diecéznej charite Rožňava je tieto dni opäť o dôvod viac na oslavu. 26. výročie existencie  nie je až také okrúhle, charita vznikla 27.12.1995, avšak ostatný rok sa zhmotnilo úsilie predchádzajúcich období a tento rok doslova rozkvitla.

K doterajším službám pribudli po vypuknutí konfliktu na Ukrajine 3 centrá podpory v Brezne, v Rožňave a v Revúcej, ktorá sa tak zaradila do siete miest, v ktorých charita má svoje stále pôsobisko. V rámci diecézy dlhodobo poskytuje podporu viac ako 500 odídencom z vojnou postihnutej krajiny. Sociálni pracovníci a ich kolegovia pomáhajú s vybavovaním na úradoch, s termínmi u lekárov, ale aj hmotnou pomocou: potravinami, hygienickými potrebami, oblečením, školskými potrebami, oblečením či hračkami.

Veľké veci sa dejú v centre diecéznej charity. V týchto dňoch sa končí výmena všetkých 98 okien. Je to významná časť renovácie, zlepší sa vizuálna prezentácia a skutočnosť, že už popod okná nebude fučať a priliezať hmyz, je mimoriadne dôležitá tak pre „chariťákov“, ako aj pre obyvateľov útulku a nocľahárne. Na všetkých oknách budú funkčné žalúzie. Z chodieb sa postupne stráca starší darovaný nábytok, o ktorý už nikto nemá záujem a nahrádza ho nový, oku lahodiaci, ale najmä funkčný.

Paralelne fungujú viaceré projekty, popri dlhodobej podpore od Vyšších územných celkov, miestnych samospráv, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstva práce, na opatrovateľskú službu či od Ministerstva vnútra je to tento rok aj distribúcia  takmer 7700 hygienických balíčkov pre vyše 2500 prijímateľov. 100 ďalších rodín – a to tak slovenských, ako aj ukrajinských – pomohol projekt EPH. Z neho pribudli na charite aj nové poschodové postele a skrinky do nocľahárne a útulku, či ping-pongový stôl do nízkoprahového denného centra.

Stále sú však pred rožňavskou charitou veľké plány: konvektomat na prípravu teplých jedál do Gelnice, nové kúrenie do Brezna, nové zariadenia v Kokave nad Rimavicou, Divíne či Revúcej... O Diecéznej charite Rožňava iste ešte budeme počuť.

Lucia Černáková

Oznamy / Publikácie / Pri slávení 95. výročia vzniku Slovenskej charity, otec biskup požehnal obnovené priestory charity v Rožňave - foto
Oznamy / Publikácie / Pri slávení 95. výročia vzniku Slovenskej charity, otec biskup požehnal obnovené priestory charity v Rožňave - foto
Oznamy / Publikácie / Pri slávení 95. výročia vzniku Slovenskej charity, otec biskup požehnal obnovené priestory charity v Rožňave - foto
Oznamy / Publikácie / Pri slávení 95. výročia vzniku Slovenskej charity, otec biskup požehnal obnovené priestory charity v Rožňave - foto