Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Prijímacie pohovory do Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach

V súčasnosti sa pripravuje na kňazstvo v našom seminári 24 kandidátov za Košickú arcidiecézu a 5 za Rožňavskú diecézu. Pozývame tých, ktorí cítia povolanie ku kňazstvu, aby sa ozvali svojmu kňazovi vo farnosti a prihlásili sa do Kňazského seminára sv. Karola Boromejského  v Košiciach.

Prihlášku je potrebné poslať:

  • jednak elektronicky na stránke Teologickej fakulty.

Prístup k elektronickej prihláške: https://e-prihlaska.ku.sk/ais/eprihlas/#!/home%23/home

(stupeň štúdia: I./I.II.; názov programu: katolícka teológia)

  • a tiež poštou na adresu:

Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta, Hlavná 89, 041 21 Košice

(treba poslať vyplnené tlačivo prihlášky na vysokú školu spolu s prílohami)

Tlačivo je k dispozícii na stránke: https://www.ku.sk/app/cmsFile.php?disposition=a&ID=1244 

Termín podania prihlášky:

v prípade kandidátov kňazstva je do 30.apríla 2023

Ďalšie podrobnosti je možné nájsť na stránke: http://www.kske.sk/?option=podmienky

Modlime sa za duchovné povolania.