Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Púť Škapuliarskej Panny Márie v Bôrke - 16. a 17. júla 2022

Drahí bratia a sestry, mariánski ctitelia a členovia Škapuliarskej rodiny,
všetkých Vás srdečne pozývame na tohoročnú púť ku Škapuliarskej Panny Márie do Bôrky. Odpustová slávnosť sa bude konať 16. a 17. júla 2022. Bližšie informácie a program nájdete na plagáte.
Vzácnymi hosťami - celebrantami sv. omší v deň vyvrcholenia púte budú: rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik a pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy Mons. Jozef Haľko.
Putujme do Bôrky k našej milej Mame, ďakujeme za všetky dobrodenia a vyprosujme nové kňazské povolania pre našu diecézu...
"Mária, Kráľovná kňazov,
prednes naše prosby svojmu
Synovi, Najvyššiemu Veľkňazovi,
aby nám nikdy nechýbali kňazi..."
(z modlitby za kňazov)