Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie oltára kostola Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii v Rožňave

Rožňavská Kalvária z roku 1741 je dominantou mesta, ktorá sa v posledných rokoch postupne obnovuje. Zatiaľ, čo premenou prešla väčšia časť fasád, strechy a odkvapových žľabov pamiatky, interiér kostola s barokovou oltárnou architektúrou zatiaľ na svoju obnovu iba čaká. Veľmi ťažko odolávala násilnému vniknutiu nepovolanými osobami, ktorí začiatkom deväťdesiatych rokov 20. storočia odcudzili takmer celé jeho zariadenie, alebo ho výrazne poškodili. Pod degradáciu výzdobných prvkov sa podpísal aj zub času a rozsiahle poškodenie drevokazným hmyzom. Vlastník pamiatky – Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Rožňava v úprimnej snahe o prinavrátenie niekdajšieho významu a vzhľadu kalvárskeho komplexu postupne hľadá možnosti a zdroje k jeho záchrane a čo najdôstojnejšej prezentácie.   

Samotnej obnove oltára v zmysle Rozhodnutia KPÚ predchádzal reštaurátorský výskum a vypracovanie návrhu na reštaurovanie. Práce boli realizované v mesiaci október aj vďaka spolufinancovaniu Košickým samosprávnym krajom (podpora projektu v rámci Individuálnych dotácií pod č. ID/163/2023) vo výške 1000 EUR.

Spracované výsledky z výskumu a návrh na reštaurovanie budú následne predložené KPÚ na schválenie a budú primárnym podkladom pre samotné reštaurovanie oltára.

Košickému samosprávnemu kraju vyjadrujeme poďakovanie za poskytnutú finančnú pomoc.

Na reštaurátorskom výskume a vypracovaní návrhu na reštaurovanie sa podieľali reštaurátori pod vedením akad. soch. Árpáda Mézesa.