Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Rok Sv. Jozefa – „SV. JOZEF AJ PRÁCOU OSLAVOVAL BOHA“ (2. časť)