Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Rožňavská diecéza ukončila Rok rodiny Amoris laetitia 26. júna 2022 v Poltári

V nedeľu 26. júna sa Kostol sv. Cyrila a Metoda naplnil farníkmi z Poltára, ale aj hosťami – zvlášť jubilujúcimi manželmi z diecézy, ktorí boli osobitne na túto sv. omšu pozvaní Pastierskym listom rožňavského biskupa Mons. Stanislava Stolárika, ktorý sa v kostoloch diecézy čítal na Veľkú noc. Hlavným celebrantom slávnostnej sv. omše bol otec biskup Stolárik. Hudobne slávnosť sprevádzal Miestny spevácky zbor pri kostole sv. Cyrila a Metoda v Poltári pod vedením dirigentky Márie Sihelskej. Na organe hrala Katarína Kubaliaková. Ukončenie Roka rodiny Amoris laetitia v Rožňavskej diecéze predchádzala 40 dňová pobožnosť „Nazaretský dom“ (17.5. – 25.6. 2022), ku ktorej boli v máji pozvaní všetci  listom otca biskupa „Slovo pastiera“.

Otec biskup v úvode privítal všetkých, zvlášť jubilujúcich, ale aj ostatných, osobitne spomenul tých, ktorí prežívajú rôzne krízy, náročnosť vzťahu a iných problémov a tiež divákov Tv Lux, nakoľko sv. omša bola vysielaná v priamom prenose touto televíziou (archív: https://www.tvlux.sk/archiv/play/_28575).

Vyjadril vďačnosť Svätému Otcovi Františkovi za dar Roka rodiny Amoris laetitia a možnosť uzavrieť tento rok aj na diecéznej úrovni.

Poltár označil v tento deň za „bijúce srdce Rožňavskej diecézy“. V tomto srdci možno cítiť tlkot Božej lásky a dobroty, ktorú prial pocítiť všetkým, na celom Slovensku: „Boh nás miluje, Svätá rodina nás ochraňuje, máme šancu znova posilniť svoju dôveru a prosiť za nádherné dielo, ktoré Boh dal ľudstvu v rodinách“.

V homílii sa odvolal sa na List Svätého Otca manželom a zaoberal sa otázkou: „Kto je Boh?“ na príklade starozákonného Abraháma, ktorý prežil aj krízy. Aj všetky rodiny prechádzajú krízami, ale nie je to Boh, ktorý spôsobuje krízu. Abrahám by na otázku: „Kto je Boh?“ odpovedal asi takto: „Boh je moja opora, istota v skúške, aj cez bolestné skúšky“. Boh bol v jeho živote živý, bol jeho neotrasiteľnou istotou.

Otec biskup ďakoval za jubilujúcich manželov a pozval všetkých spoločne ďakovať za to, že aj po našich zlyhaniach sme mohli pocítiť Božie milosrdenstvo, oporu, podanú Božiu ruku. Rok rodiny aj synodálna cesta odhaľuje v nás prítomnosť Boha. Vnímame ho takto: ako blízkeho, milosrdného, ako oporu, ako toho, ktorý nám po našich pádoch ponúka „reštart“, možnosť otvoriť Bohu bránu srdca, aby nebol pre nás len „niečím“, ale aby bol pre nás milujúcim Otcom. On je s nami aj vtedy, keď nám je veľmi ťažko. Preto je potrebné prehlbovať náš vzťah s Bohom. 40 dňová pobožnosť „Nazaretský dom“ mala priniesť do rodín obnovu, aby sme mohli pocítiť v každej rodine prítomnosť Nazaretskej – Svätej rodiny.

V Rožňavskej diecéze nekončí Rok manželstva a rodiny (1.1.- 31.12. 2022), v ktorom osobitne myslíme aj na snúbencov. Týmto už vopred odporučil a tiež všetkým manželom, aby sa rozhodli tak, ako bl. Karol Habsburský so svojou manželkou Zitou, po svojom sobáši: „A teraz si pomáhajme na ceste do neba“.

Po homílii si jubilujúci obnovili manželské sľuby a prijali osobné blahoželanie otca biskupa a dar – obraz Sŕdc – Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a Nepoškvrneného Srdca Panny Márie  s prianím, aby tieto Srdcia boli ich stálou oporou a aby vždy verili v ich prisľúbenia. Manželia tiež dostali List Svätého Otca manželom pri príležitosti Roku rodiny Amoris laetitia. V závere sv. omše boli manželia vyslaní k evanjelizácii.

Otec biskup poďakoval všetkým zainteresovaným za prípravu tejto slávnosti a vyjadril radosť z budúceho stretnutia v poltárskom Kostole sv. Cyrila a Metoda – 5. júla 2022, kedy sa tu bude sláviť 25. výročie posviacky tohto chrámu. Po skončení sv. omše dostali všetci manželia darček ako pamiatku na tento deň a všetci sa presunuli do farskej záhrady, kde pokračoval program pohostením s príjemnou a radostnou atmosférou.