Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Sedembolestnú Pannu Máriu oslávili Slováci aj v Szentkúte

16. septembra 2023 putovali veriaci zo Slovenska do Národnej mariánskej svätyne Szentkút, kde sa uskutočnila tradičná slovenská púť, z príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie.

V areáli pútnického miesta prežilo niekoľko sto pútnikov hodnotný duchovný program, ktorý zahŕňal aj mariánsku pobožnosť popoludní, ale aj povzbudivé stretnutia so známymi, nakoľko viacerí prichádzajú na túto púť pravidelne. Spolu s veriacimi z viacerých farností prišli aj ich kňazi, ktorí vysluhovali sviatosť zmierenia. 

Nakoľko svätyňa nepojme toľko pútnikov, svätá omša, ktorá bola vrcholom dňa, bola na priestranstve v blízkosti svätyne, ktoré je prispôsobené na takéto slávenia. Hlavným celebrantom tento rok bol rožňavský otec biskup Mons. Stanislav Stolárik, s ktorým koncelebrovalo 20 kňazov. V homílii pripomenul vernosť Panny Márie Bohu v radostných i ťažkých chvíľach a okolnostiach života. Jej príklad a príhovor za nás, povzbudzuje utiekať sa k nej a dodáva istotu o jej prítomnosti v našom živote. Spomenul aj mučeníkov, bl. biskupa Vasiľa Hopka, bl. sestru Zdenku Schelingovú, ale aj nedávno blahorečenú rodinu Ulmovú. Títo, ako aj mnohí iní mučeníci nám môžu byť aj v našich časoch a v každom dni príkladom a povzbudením, aby sme zostali verní našej kresťanskej identite a nedali sa zviesť z cesty, ktorú nám ukazuje sám Pán Ježiš, keď nás pozýva, aby sme ho nasledovali. Svojou vernosťou až po položenie života za vieru, mučeníci svedčia, že nasledovať Ježiša je možné a uskutočniteľné v každej dobe a okolnosti.

V závere svätej omše sa konala eucharistická procesia, ktorá bola manifestáciou viery v Ježiša Krista prítomného medzi nami a lásky k nemu, ale aj k jeho Matke, Panne Márii, v ktorej sa Slovo stalo telom, aby prebývalo medzi nami, aby Ježiš Kristus za nás dal život a ostal s nami až do konca sveta a to aj pod sviatostným spôsobom.

V programe nechýbal čas na občerstvenie a priestor pre osobnú modlitbu vo svätyni pred Eucharistiou a pred milostivým obrazom Panny Márie v chráme.

Autor fotiek: Darina Györiová