Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Skončila sa prvá Novéna k Rožňavskej Panne Márii

V dňoch 16. – 24. októbra 2021 sa v Rožňavskej diecéze konala prvá Novéna k Rožňavskej Panne Márii. Novénu oznámil rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik Pastierskym listom, ktorý sa čítal v nedeľu 10. októbra 2021 v Rožňavskej diecéze. Pozval v ňom všetkých zjednotiť sa v modlitbe. Citujeme z neho: „Milovaní bratia a sestry, veľmi vážne pamätajme, že máme svoj pozemský život, ale aj večný. Nepodceňujme ponuku nášho Stvoriteľa, ktorý nás chce urobiť naveky šťastnými. Preto v Rožňave začíname Novénu k Rožňavskej Panne Márii – Záchrane nášho ľudu, ktorú prosíme o orodovanie.“

Novéna sa konala v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave, v modlitbovom zjednotení so všetkými farnosťami diecézy. 16. októbra, v deň modlitieb za diecézu a otca biskupa, bol kňazmi v sprievode prenesený obraz Rožňavskej Panny Márie zo „Zimnej kaplnky“ katedrály do presbytéria chrámu a každý deň počas deviatnika boli pred týmto obrazom prednášané modlitby Novény k Rožňavskej Panne Márii. Po nich nasledovala sv. omša, ktorej celebrantom bol rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik spolu s prítomnými kňazmi a homíliu v jednotlivé dni predniesli pozvaní kazatelia, viacerí z nich pochádzajúci z Rožňavy.  

Dňa 24. októbra sa slávila sv. omša, ktorej hlavným celebrantom i kazateľom bol náš otec biskup. V úvode homílie výstižne zhrnul podstatu Novény i jej priebeh. Z myšlienok homílie:

„Dnes teda končíme túto Novénu. Začali sme ju s mottom“ „Svätá rodina a Eucharistia“. Na jednotlivé dni v rámci homílií sa kňazi prihovárali podľa stanovených tém. Mali sme aj stanovené votívne sv. omše k Panne Márii… Prvá sv. omša 16. októbra bola Votívna sv. omša k sv. Márii z Nazareta… náš pohľad sa mohol uprieť do Nazareta, … ktorý ležal kdesi na periférii, na okraji, veľmi ďaleko od Ríma a rímsky cisár tam nedovidel. Dokonca samotní obyvatelia Nazareta nemohli postrehnúť hlboké duchovno, ktoré sa tam udialo pri návšteve archanjela Gabriela u Panny Márie… Cisár tam nedovidel, ale aj na tento okraj vtedajšej ľudskej spoločnosti jasnozrivým pohľadom dovidel Boh, aby Máriu z tejto periférie nepoznania a nezáujmu, posunul do centra dejín spásy…“ V homílii ďalej rozvinul tému centra záujmu a „periférie“ dnešného človeka, ktorý často z centra svojho života vyhadzuje podstatné hodnoty života na perifériu a nepodstatné pre život stavia do centra svojho života. „Centrum záujmu v živote človeka – má byť spása… Jedným z hlavných zámerov našej Novény bolo a je, upriamiť našu pozornosť na užitočnosť viery. Upriamiť pozornosť na Matku Božiu, Pannu Máriu, na modlitbu, rodinu, Eucharistiu, kňazstvo, sviatostný život, Sväté písmo, večnosť. Na večnosť! Rozumieme ešte tomuto termínu „večnosť“, aký je to rozmer, aký je to pojem? Dovolím si  povedať, že aj keď dnes máme votívnu sv. omšu Panna Mária, brána do večnosti, do neba, už veľmi tomu nerozumieme. Ešte trošku porozumieme, že Panna Mária nám pomáha na ceste do neba, ale o večnosti sme stratili už možno veľmi veľa základných informácií, alebo ich celkom aj spochybnili. A pritom, aké je to veľmi dôležité – pamätať na večnosť.“

Novéna k Rožňavskej Panne mala stanovené úmysly modlitby, ktoré otec biskup v homílii opäť pripomenul ako neustále dôležité pre život.

V závere slávnosti po požehnaní a Pápežskej hymne nasledovali záverečné modlitby pred obrazom Rožňavskej Panny Márie, po ktorých ju kňazi opäť preniesli do kaplnky, kde je tento obraz umiestnený. Novéna k Rožňavskej Panne Márii skončila a veríme, že ovocie prinesie vo svojom čase. Už teraz sa tešíme na Novénu o rok, ale tento čas chceme vypĺňať prehlbovaním svojej úcty a vďaky k Panne Márii i k svätému Jozefovi.

Viac o Novéne k Rožňavskej Panne Márii nájdete na stránke www.burv.sk, priame prenosy zo sv. omší v archíve rádia Lumen a záverečná sv. omša je aj v archíve Tv Lux.

Oznamy / Publikácie / Skončila sa prvá Novéna k Rožňavskej Panne Márii - foto
Oznamy / Publikácie / Skončila sa prvá Novéna k Rožňavskej Panne Márii - foto
Oznamy / Publikácie / Skončila sa prvá Novéna k Rožňavskej Panne Márii - foto
Oznamy / Publikácie / Skončila sa prvá Novéna k Rožňavskej Panne Márii - foto
Oznamy / Publikácie / Skončila sa prvá Novéna k Rožňavskej Panne Márii - foto
Oznamy / Publikácie / Skončila sa prvá Novéna k Rožňavskej Panne Márii - foto
Oznamy / Publikácie / Skončila sa prvá Novéna k Rožňavskej Panne Márii - foto
Oznamy / Publikácie / Skončila sa prvá Novéna k Rožňavskej Panne Márii - foto
Oznamy / Publikácie / Skončila sa prvá Novéna k Rožňavskej Panne Márii - foto
Oznamy / Publikácie / Skončila sa prvá Novéna k Rožňavskej Panne Márii - foto
Oznamy / Publikácie / Skončila sa prvá Novéna k Rožňavskej Panne Márii - foto
Oznamy / Publikácie / Skončila sa prvá Novéna k Rožňavskej Panne Márii - foto
Oznamy / Publikácie / Skončila sa prvá Novéna k Rožňavskej Panne Márii - foto
Oznamy / Publikácie / Skončila sa prvá Novéna k Rožňavskej Panne Márii - foto
Oznamy / Publikácie / Skončila sa prvá Novéna k Rožňavskej Panne Márii - foto
Oznamy / Publikácie / Skončila sa prvá Novéna k Rožňavskej Panne Márii - foto
Oznamy / Publikácie / Skončila sa prvá Novéna k Rožňavskej Panne Márii - foto
Oznamy / Publikácie / Skončila sa prvá Novéna k Rožňavskej Panne Márii - foto
Oznamy / Publikácie / Skončila sa prvá Novéna k Rožňavskej Panne Márii - foto
Oznamy / Publikácie / Skončila sa prvá Novéna k Rožňavskej Panne Márii - foto