Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Slávnosť na Hradišťských vrchoch

11. jún 2023 sa hlboko zapíše do pamäti a do sŕdc rodákov a ich potomkov z Hradišských Vrchov, ako aj mnohých pútnikov, ktorí sa stretli pri filiálnej Kaplnke Najsvätejšieho Srdca Ježišovho na Hradišských Vrchoch, ktoré patria do farnosti Šoltýska. V tomto roku si pripomíname 100 rokov od postavenia kaplnky. Kaplnku v roku 1923 postavil Ján Štefančík z Hradišských Vrchov. V tomto roku prešla kompletnou rekonštrukciou, o ktorú sa postarala rodina Vrábeľová, ktorá pochádza z tohto miesta. Pozvanie na požehnanie kaplnky ako aj na slávenie svätej omše prijal náš rožňavský otec biskup Mons. Stanislav Stolárik. Stal sa prvým biskupom, ktorý slúžil svätú omšu v tejto kaplnke. Všetkých, ktorí prišli na toto miesto slávenia, otec biskup srdečne privítal v krásnej Božej prírode, a vyjadril radosť zo slávenia práve na tomto mieste, ktoré pamätá na námahy a lásku, ktoré boli vynaložené pri výstavbe kaplnky. Keď ďakujeme za obnovenú kaplnku – Pánu Bohu a všetkým, ktorí sa o to pričinili, treba nám s vďakou pamätať aj na prvých tvorcov tejto krásnej kaplnky.

Každý rok na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho sa tu slávi svätá omša. V deň slávenia sv. omše tento rok, si zároveň Mons. Stanislav Stolárik pripomínal 45 rokov svojej kňazskej vysviacky. Všetci prítomní mu popriali hlavne veľa pevného zdravia, ochranu Panny Márie Matky kňazov, ako aj veľa duchovných a fyzických síl pri jeho náročnej službe. Po svätej omši bolo agapé, ktoré doprevádzala aj ľudová muzika. Viac ako 300 ľudí sa takto spoločne stretlo, slávilo a spomínalo. 

Myšlienky z homílie otca biskupa, prednesenej pri sv. omši

Prostredníctvom príkladu sa zaoberal témou a hodnotou práce. Človek, ktorý sa vo svojej činnosti sústredí iba na splnenie svojich túžob a cieľov, veľakrát nenaplní úlohu svojho života. Iní, hoci, majú dobrý úmysel, nemyslia na to, že práca môže človeka aj zničiť. Ak človek, poučený „príkladom“ predchádzajúcich postojov ide do diela práce, hoci vynaloží veľkú námahu, svojou prácou vytvorí hodnoty pre mnohých ďalších. Aj kaplnka na Hradišských vrchoch je výsledkom diela práce ľudských rúk vtedajších ľudí, ktorí ju postavili isto so značnými námahami v prostredí vrchov. Vyjadril radosť, že svoje kňazské jubileum – 45 rokov kňazstva môže sláviť práve tu, v nádhernej prírode, v spoločenstve veriacich, ktorí prišli osláviť 100 rokov od vybudovania a požehnania kaplnky a uctiť si Najsvätejšie Srdce Ježišovo, ktorému je kaplnka zasvätená.

Nádherné prostredie prírody vytvorila Božia láska, kaplnku postavili z lásky ľudia. Takto vzniklo ľudské dielo v prostredí nádhernej Božej prírody, čo je dôvodom k Božej oslave. Láska Ježišovho Srdca, je prameňom milostí, ktoré vyvierajú z otvoreného Ježišovho boku, ktorý za nás vylial svoju krv- svoju krv pre všetkých. Nech sa Ježiš svojím milosrdenstvom dotkne každého z nás a ak máme v sebe nejakú neuzdravenú bolesť, pamätajme, že aj Ježiš bol v Getsemanskej záhrade zneistený, prežíval naše ľudské úzkosti, ale až v takej miere, že sa potil krvou a prosil Otca - ak je možné - aby ho minul tento kalich. Keďže mal aj ľudskú prirodzenosť, jeho srdce prežívalo aj ľudsky tiež strachy, úzkosť, ale On prijal Otcovu vôľu. Na kríži cítil takú opustenosť, že volal na svojho Otca: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ (Mk 15,34). Hoci nebo ostalo mlčať, v dôvere vyriekol svoje posledné slová: „Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha“ (Lk 23,46). Ježišove postoje sú pre nás smerodajné, ako prijímať Božiu vôľu, ako sa odovzdávať Bohu. Boh nikdy neopustí, nikdy nesklame.

Informovala Zdenka Podhorcová

Fotografie: Július Imrovič

Oznamy / Publikácie / Slávnosť na Hradišťských vrchoch - foto
Oznamy / Publikácie / Slávnosť na Hradišťských vrchoch - foto
Oznamy / Publikácie / Slávnosť na Hradišťských vrchoch - foto
Oznamy / Publikácie / Slávnosť na Hradišťských vrchoch - foto
Oznamy / Publikácie / Slávnosť na Hradišťských vrchoch - foto
Oznamy / Publikácie / Slávnosť na Hradišťských vrchoch - foto
Oznamy / Publikácie / Slávnosť na Hradišťských vrchoch - foto
Oznamy / Publikácie / Slávnosť na Hradišťských vrchoch - foto
Oznamy / Publikácie / Slávnosť na Hradišťských vrchoch - foto
Oznamy / Publikácie / Slávnosť na Hradišťských vrchoch - foto
Oznamy / Publikácie / Slávnosť na Hradišťských vrchoch - foto
Oznamy / Publikácie / Slávnosť na Hradišťských vrchoch - foto
Oznamy / Publikácie / Slávnosť na Hradišťských vrchoch - foto
Oznamy / Publikácie / Slávnosť na Hradišťských vrchoch - foto
Oznamy / Publikácie / Slávnosť na Hradišťských vrchoch - foto
Oznamy / Publikácie / Slávnosť na Hradišťských vrchoch - foto
Oznamy / Publikácie / Slávnosť na Hradišťských vrchoch - foto
Oznamy / Publikácie / Slávnosť na Hradišťských vrchoch - foto
Oznamy / Publikácie / Slávnosť na Hradišťských vrchoch - foto
Oznamy / Publikácie / Slávnosť na Hradišťských vrchoch - foto
Oznamy / Publikácie / Slávnosť na Hradišťských vrchoch - foto
Oznamy / Publikácie / Slávnosť na Hradišťských vrchoch - foto