Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Stará Halič

Farnosť sv. Juraja

Sídlo dekanátu Dolný Novohrad

Adresa: Cintorínska 4/2, 985 11 Stará Halič

stara-halic@burv.sk

+421 (0) 905 900 401

dekanát Dolný Novohrad
farár: Mgr. Adrián František Olach, Opus J.S.S., dekan

farský vikár: Tomáš Ján Libant, Opus J.S.S.

farský vikár: P. Richard Greisiger, SJ

diakon: Marek Fečo

Tituly kostolov (rok postavenia)
Stará Halič  Kostol sv. Juraja (12. stor. / 14. stor.)
Halič (fil.)    Kostol Povýšenia sv. Kríža (1835)
Tomášovce (fil.)  Kostola sv. Petra a Pavla, apoštolov (2003)
Ľuboreč (fil.)  Kostol Božieho milosrdenstva (2012)
Filiálky bez rímskokatolíc­kej sakrálnej stavby: Lehôtka, Lupoč, Mašková, Praha, Gregorová Vieska, Dolná a Horná Telka


obyvateľov: 5410
rím. kat.  3028
Celodenná adorácia: 31.3.,22.7., 12.11.,24.12.

Mapa

Všetky A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z