Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Strieborné kňazské jubileum v Pleši

Dňa 27. júna 2021 prijal pozvanie diecézny otec biskup J.E. Mons. Stanislav Stolárik do farnosti Pleš v lučeneckom okrese. Farský kostol zasvätený apoštolom sv. Petrovi a Pavlovi slávil svoje patrocínium. Tohtoročná odpustová slávnosť bola spojená tiež s jubileum 25 rokov kňazstva vdp. o. Viliama Paulíčeka, správcu tunajšej farnosti. Zároveň toto 25. kňazské jubileum bolo slávené aj na iných miestach diecézy, kde sú ďalší siedmy kňazi, ktorí boli tiež vysvätení v r. 1996.

Slávnosti sa zúčastnili veriaci z Pleša , z filiálnej obce Lipovany ako aj susednej farnosti Rapovce, ktorú spravuje tiež o. Viliam.

Otec biskup Stanislav svojim príhovorom povzbudil veriacich, aby tak ako apoštoli Peter a Pavol, ktorí boli  rozdielni ako povahovo, tak i sociálne, dokázali žiť v jednote viery ,za ktorú položili i svoj život. Silu práve čerpali z osobného stretnutia s Kristom a povzbudzovaní Duchom Svätým plnili svoje poslanie pre dobro bratov a sestier.

Otec biskup sa obrátil  zvlášť k rodinám, aby oni sami sa modlili za nové kňazské povolania a nebáli sa povzbudiť synov,  aby sa  stali kňazmi, ktorí budú odvážne a radostne hlásať evanjelium Kristovo podľa príkladu sv. Petra a Pavla.

Jubilanta o. Viliama prišli pozdraviť i veriaci z jeho bývalých kaplánskych miest Lučenca a Rimavskej Soboty.

Po slávnostnej liturgii bolo pre všetkých prítomných agapé vedľa kostola,  ktoré ešte viac prehĺbilo vzťahy a nieslo sa v priateľskom duchu.