Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Sviatosť birmovania vo farnosti Heľpa - 4. jún 2023

Dňa 4.6.2023 sa vo farnosti Heľpa konala veľká slávnosť. Mons. Stanislav Stolárik, rožnavský diecézny biskup vyslúžil sviatosť birmovania 91 mladým ľuďom. Birmovanci prešli intenzívnou prípravou na základe programu Vyvolený, ktorý je modernou formou katechizácie. Slávnosť sa uskutočnila na nádvorí starej fary a zúčastnili sa jej kňazi z okolitých ale aj vzdialenejších farností. Birmovanci oblečení v slávnostných krojoch poďakovali otcovi biskupovi za to, že sa prostredníctvom neho mohli stať dospelými kresťanmi a duchovnému otcovi Štefanovi Kosturkovi za jeho silu, vytrvalosť a trpezlivosť pri príprave na tento veľký deň.

Oznamy / Publikácie / Sviatosť birmovania vo farnosti Heľpa - 4. jún 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Sviatosť birmovania vo farnosti Heľpa - 4. jún 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Sviatosť birmovania vo farnosti Heľpa - 4. jún 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Sviatosť birmovania vo farnosti Heľpa - 4. jún 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Sviatosť birmovania vo farnosti Heľpa - 4. jún 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Sviatosť birmovania vo farnosti Heľpa - 4. jún 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Sviatosť birmovania vo farnosti Heľpa - 4. jún 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Sviatosť birmovania vo farnosti Heľpa - 4. jún 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Sviatosť birmovania vo farnosti Heľpa - 4. jún 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Sviatosť birmovania vo farnosti Heľpa - 4. jún 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Sviatosť birmovania vo farnosti Heľpa - 4. jún 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Sviatosť birmovania vo farnosti Heľpa - 4. jún 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Sviatosť birmovania vo farnosti Heľpa - 4. jún 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Sviatosť birmovania vo farnosti Heľpa - 4. jún 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Sviatosť birmovania vo farnosti Heľpa - 4. jún 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Sviatosť birmovania vo farnosti Heľpa - 4. jún 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Sviatosť birmovania vo farnosti Heľpa - 4. jún 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Sviatosť birmovania vo farnosti Heľpa - 4. jún 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Sviatosť birmovania vo farnosti Heľpa - 4. jún 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Sviatosť birmovania vo farnosti Heľpa - 4. jún 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Sviatosť birmovania vo farnosti Heľpa - 4. jún 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Sviatosť birmovania vo farnosti Heľpa - 4. jún 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Sviatosť birmovania vo farnosti Heľpa - 4. jún 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Sviatosť birmovania vo farnosti Heľpa - 4. jún 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Sviatosť birmovania vo farnosti Heľpa - 4. jún 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Sviatosť birmovania vo farnosti Heľpa - 4. jún 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Sviatosť birmovania vo farnosti Heľpa - 4. jún 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Sviatosť birmovania vo farnosti Heľpa - 4. jún 2023 - foto