Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Sv.Otec František zasvätí Rusko

Svätý Otec František zasvätí (zverí) Rusko a Ukrajinu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Vatikán 15. marca (RV) Na sviatok Zvestovania Pána 25. marca Svätý Otec František zasvätí (zverí) Rusko a Ukrajinu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Ako dnes oznámilo Tlačové stredisko Svätej stolice, pápež František tak urobí počas kajúcej pobožnosti, ktorej bude predsedať v piatok 25. marca o 17. hodine v Bazilike svätého Petra. V rovnaký deň ten istý akt vykoná vo Fatime pápežský almužník kardinál Konrad Krajewski ako vyslanec Svätého Otca.

Zdroj: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20220315043

S veľkou a radosťou a nádejou vítame túto správu.

Náš otec biskup Mons. Stanislav Stolárik nás pozýva k horlivej modlitbe zvlášť počas týchto deviatich dní, ktoré nás delia od zasvätenia Ruska a Ukrajiny Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Pozýva modliť sa za ukončenie vojnového konfliktu, za mier a pokoj. Berieme vážne odkaz sestry Lucie z Fatimy o pobožnosti Fatimských sobôt a zasvätení jej Srdcu:

„Od vykonania tejto pobožnosti, spolu so zasvätením Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie bude závisieť vojna alebo mier vo svete.“

Máme viaceré možnosti modlitby tohto deviatnika pred zasvätením, podľa svojich možností. Ponúkame dve modalaity modlitby na uvedené úmysly:

  1. Modliť sa od dnes 16.3. Deviatnik fatimských sobôt podľa brožúrky Pobožnosti fatimských sobôt.
  2. Modliť sa od dnes denne ruženec, ako to opätovne žiadala Panna Mária vo Fatime a vzývať ju prosbami k Fatimskej Panne Márii, pomodliť sa zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a na úmysel Svätého Otca, ktorý teraz mimoriadne myslí na Ukrajinu a utrpenie, ktoré so sebou prináša vojna.

Prosby k Fatimskej Panne Márii a modlitbu zasvätenia uvádzame nižšie.

Prosby k Fatimskej Panne Márii

Fatimská Panna Mária, oroduj za našu drahú vlasť.

Fatimská Panna Mária, vyprosuj svätosť našim kňazom.

Fatimská Panna Mária, prosíme o horlivosť pre kresťanov.

Fatimská Panna Mária, sprevádzaj a inšpiruj tých, čo nám vládnu.

Fatimská Panna Mária, vyprosuj zdravie tým, čo ti dôverujú.

Fatimská Panna Mária, pomáhaj tým, čo k tebe volajú o pomoc.

Fatimská Panna Mária, osloboď nás od všetkých nebezpečenstiev.

Fatimská Panna Mária, pomáhaj nám premáhať pokušenia.

Fatimská Panna Mária, dožič nám, o čo ťa s láskou prosíme.

Fatimská Panna Mária, pomôž našim drahým.

Fatimská Panna Mária, priveď na správnu cestu našich blúdiacich bratov a sestry.

Fatimská Panna Mária, urob nás čestnými ľuďmi a príkladnými kresťanmi.

Fatimská Panna Mária, urob nás čistými a svätými ľuďmi.

Fatimská Panna Mária, uchráň nás od nebezpečenstva nacizmu, komunizmu a terorizmu.

Fatimská Panna Mária, priveď nás k našej prvotnej horlivosti.

Fatimská Panna Mária, vypros pre nás odpustenie mnohých hriechov a urážok.

Fatimská Panna Mária, priveď nás k nasledovaniu tvojho božského Syna.

Fatimská Panna Mária, vypros dar pokoja pre celý svet.

Schválil lisabonský patriarcha kardinál Manuel Goncalves Cerejeira 30. novembra 1938.

 

Zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Fatimská Panna Mária, Matka Božia, útočište hriešnikov a Matka Božieho milosrdenstva; zasväcujem sa tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu so všetkým, čo som a čo mám. Prostredníctvom tvojho Nepoškvrneného Srdca sa chcem úplne obetovať tvojmu najmilšiemu Synovi Ježišovi Kristovi na službu jeho Cirkvi a za spásu hriešnikov.

Dobrá Matka, prijmi ma pod svoju materinskú ochranu takého, aký som, a urob ma takým, akého ma ty chceš mať. Zachráň ma od všetkých nebezpečenstiev. Pomáhaj mi premáhať všetky pokušenia, ktoré na mňa doliehajú, aby som si zachoval čistotu duše i tela.

Nech je tvoje Nepoškvrnené Srdce mojím útočišťom a cestou, ktorá ma vedie k Bohu. Chcem žiť s tebou a s tvojou pomocou chcem plniť všetky svoje záväzky, ktoré som prijal v krste. Vypros mi milosť, aby som sa z lásky k Ježišovi často modlil a obetoval za obrátenie hriešnikov a na uzmierenie za hriechy proti tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. V spojení s tebou chcem žiť v oddanosti Najsvätejšej Trojici. Verím jej, klaniam sa jej a milujem ju. Amen.

Imprimatur č. 641/2006, v Nitre 31. 5. 2006 Mons. Marián Chovanec, pomocný biskup a generálny vikár.