Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

V Rožňavskej diecéze sa slávil 27. Deň zasväteného života - 4. február 2023

Stretnutie zasvätených pôsobiacich v Rožňavskej diecéze sa konalo po dvoch rokoch (naposledy v roku 2020), počas ktorých nebolo možné kvôli pandémii koronavírusu. Pri 25. výročí Dní zasväteného života bol úmysel sláviť tento deň v srdci diecézy – Rožňave – čo bolo znemožnené spomenutou pandémiou, preto sa tento rok uskutočnilo práve v Rožňave. Ďalším dôvodom pri voľbe miesta slávenia bolo, že tento rok si pripomíname 20. výročie návštevy sv. Jána Pavla II. v Rožňave (13. septembra 2003). Počas sv. omše túto návštevu pripomínal aj ornát, ktorý mal Svätý Otec Ján Pavol II. oblečený pri slávení sv. omše počas tejto nezabudnuteľnej návštevy. Pri sv. omši s rehoľníkmi ho mal oblečený otec biskup a tiež bol použitý pápežský kalich z roku 2003.

Stretnutia sa zúčastnilo cca 50 zasvätených, boli prítomní zástupcovia takmer zo všetkých reholí pôsobiacich v diecéze. Slávnosť začala v Kostole sv. Anny modlitbou pobožnosti Fatimskej soboty pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Po nej nasledovala sv. omša, ktorú celebroval rožňavský otec biskup Mons. Stanislav Stolárik spolu asi s dvadsiatimi prítomnými kňazmi. V úvode vyjadril radosť z tohto stretnutia a na diaľku pozdravil aj tých, ktorí sa ho nemohli zúčastniť. V homílii povzbudzoval zvlášť slovami Svätého Otca Františka, ktoré predniesol pri stretnutí s kňazmi, diakonmi, zasvätenými a seminaristami  v africkom Kinšase, v Katedrále, 2. februára 2023 a aktuálne ich aplikoval na podmienky života a pôsobenia zasvätených u nás. Zasväteným poďakoval za ich prítomnosť, za pôsobenie v Rožňavskej diecéze. V závere sv. omše si zasvätení obnovili svoje zasvätenie sa Pánovi.

Program pokračoval na Biskupskom úrade pohostením, po ktorom bola v rámci Roka krstu a birmovania prežívanom v Rožňavskej diecéze prednáška na tému: „Rozvíjanie krstného a birmovného povolania v zasvätenom živote“, ktorú predniesol P. František Honíšek CM, správca farnosti Lučenec – Rúbanisko. Nasledoval spoločný obed, po ktorom bola možnosť navštíviť rezidenciu biskupského úradu a zvlášť pamätnú izbu sv. Jána Pavla II., v ktorej krátko oddychoval pri svojej návšteve Rožňavy 13. septembra 2003. Na tomto vzácnom mieste zasvätení spolu s otcom biskupom prosili Pána za Svätého Otca a na jeho úmysly.

Oznamy / Publikácie / V Rožňavskej diecéze sa slávil 27. Deň zasväteného života - 4. február 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / V Rožňavskej diecéze sa slávil 27. Deň zasväteného života - 4. február 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / V Rožňavskej diecéze sa slávil 27. Deň zasväteného života - 4. február 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / V Rožňavskej diecéze sa slávil 27. Deň zasväteného života - 4. február 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / V Rožňavskej diecéze sa slávil 27. Deň zasväteného života - 4. február 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / V Rožňavskej diecéze sa slávil 27. Deň zasväteného života - 4. február 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / V Rožňavskej diecéze sa slávil 27. Deň zasväteného života - 4. február 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / V Rožňavskej diecéze sa slávil 27. Deň zasväteného života - 4. február 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / V Rožňavskej diecéze sa slávil 27. Deň zasväteného života - 4. február 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / V Rožňavskej diecéze sa slávil 27. Deň zasväteného života - 4. február 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / V Rožňavskej diecéze sa slávil 27. Deň zasväteného života - 4. február 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / V Rožňavskej diecéze sa slávil 27. Deň zasväteného života - 4. február 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / V Rožňavskej diecéze sa slávil 27. Deň zasväteného života - 4. február 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / V Rožňavskej diecéze sa slávil 27. Deň zasväteného života - 4. február 2023 - foto