Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

V Rožňavskej diecéze sa už po tretíkrát konala Rožňavská novéna

V dňoch 16. – 24. októbra 2023 sa v našej diecéze konala už tretíkrát Rožňavská novéna. Zaviedol ju v roku 2021 náš otec biskup Mons. Stanislav Stolárik, zjednocujúc takto diecézu pri obraze Rožňavskej Panny Márie, ktorý je v diecéze, ale je už stále viac známy aj za jej hranicami.

Úcta k tomuto obrazu vedie priamo k úcte k Panne Márii, ktorá je živo prítomná v dejinách Cirkvi, ale zvlášť aj Rožňavskej diecézy. Veriaci sa k nej modlia, lebo ona, ako Mama zjednocuje svoje deti, aby ich stále smerovala a viedla k svojmu Synovi, Ježišovi Kristovi. Úcta k Panne Márii privádza veriacich vždy k Ježišovi.

Novéna, tak ako každý rok, sa konala vo všetkých farnostiach, no jej centrom bola Katedrála Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave, kde bola v prvý deň, na začiatku Novény, pred oltár prinesená kópia obrazu Rožňavskej Panny Márie. Originál obrazu je umiestnený v tzv. Zimnej kaplnke katedrály a prítomní si ho mohli uctiť každý deň po skončení slávenia. Novéna sa každý deň začala modlitbou ruženca, nasledovala modlitba Deviatnika k Rožňavskej Panne Márii a vrcholom bolo slávenie sv. omše, ktorému každý deň predsedal otec biskup Stanislav. Diecéza má 9 dekanátov a ako minulý rok, tak aj tento rok dostal každý dekanát pod patronát jeden deň. Pod vedením svojho dekana prichádzali kňazi daného dekanátu so zástupcami veriacich do Rožňavy, ako pútnici za svojou Mamou, ale aj ako vyjadrenie jednoty s partikulárnou Cirkvou a s jej pastierom otcom biskupom Stanislavom.

Vytvorilo sa však aj oveľa širšie spoločenstvo viery, vďaka priamym prenosom celej Novény rádiom Lumen, v nedeľu aj Tv Lux a slávenia boli vysielané aj prostredníctvom online prenosov.

Témou Novény bol Rok sviatostí krstu, birmovania a hľadania Boha. Touto témou sa v diecéze zaoberali veriaci počas celého roka, aby prehĺbili prežívanie prijatých sviatostí. Kňazi jednotlivých dekanátov sa vo svojich homíliách počas Novény venovali téme sviatostí krstu a birmovania z viacerých aspektov. Panna Mária, Matka Cirkvi, ktorá bola pri krste každého človeka, je najlepšou učiteľkou duchovného života a praktického života veriaceho človeka, preto na jej orodovanie dochádza k prehĺbeniu života viery v jednotlivcoch, farnostiach i celej diecéze, o čo sa v Rožňavskej diecéze snažia v rokoch prípravy na 250. výročie jej vzniku.

Deviaty deň sa v homílii prihovoril prítomným, ale aj všetkým zjednoteným cez rádio Lumen a online prenos otec biskup Stanislav. Vyjadril vieru, že spoločná modlitba Novény k Rožňavskej Panne Márii, keďže sa má modliť v tomto čase vo všetkých farnostiach diecézy, nám vyprosí potrebné milosti pre diecézu a vyzdvihol silu modlitby aj vďaka všetkým zjednoteným na diaľku. Zdôraznil dôležitosť modlitby aj poukázaním na obraz dnešného sveta, ktorý často pripomína „oceán nešťastia“. Ale je možná záchrana, s Božou pomocou je možné všetko zachrániť. Preto sa modlíme aj Rožňavskú novénu ako v jednej rodine, preto prosíme a dôverujeme. Keď niekto aj v modliacej sa rodine chýba, treba sa zvlášť za neho modliť. Október, ako mesiac ruženca, nám pripomína, že Panna Mária je Kráľovná najmocnejšia a modlitba ruženca je silnou zbraňou. Ak chceme napredovať v raste viery a „nezakopať“ vzácne dary sviatostí, treba sa utiekať pod ochranný plášť Panny Márie a dôverovať v silu jej orodovania.

V závere sv. omše poďakoval všetkým zainteresovaným v príprave, priebehu a prenose Rožňavskej novény, ďakoval za modlitbové spoločenstvo, ktoré sa vytvorilo a povzbudil, že Panna Mária si nás nedá, zachráni nás na každom rozbúrenom „oceáne“ a urobí ešte viac ako robí každá dobrá mama, ktorá pre svoje dieťa, pre jeho ochranu, záchranu je schopná a vždy ochotná urobiť všetko.

Nahrávky z Rožňavskej novény 2023 je možné nájsť v archíve rádia Lumen a môžete si ju znova pozrieť na nasledujúcom odkaze: Záznamy z Rožňavskej novény 2023.

Autori fotografií: Ervín Jakubec, Mária Lilková, sr. Mária Červená, FMA, sr. Julian Barbora Sedlákova, RPM

Oznamy / Publikácie / V Rožňavskej diecéze sa už po tretíkrát konala Rožňavská novéna - foto
Oznamy / Publikácie / V Rožňavskej diecéze sa už po tretíkrát konala Rožňavská novéna - foto
Oznamy / Publikácie / V Rožňavskej diecéze sa už po tretíkrát konala Rožňavská novéna - foto
Oznamy / Publikácie / V Rožňavskej diecéze sa už po tretíkrát konala Rožňavská novéna - foto
Oznamy / Publikácie / V Rožňavskej diecéze sa už po tretíkrát konala Rožňavská novéna - foto
Oznamy / Publikácie / V Rožňavskej diecéze sa už po tretíkrát konala Rožňavská novéna - foto
Oznamy / Publikácie / V Rožňavskej diecéze sa už po tretíkrát konala Rožňavská novéna - foto
Oznamy / Publikácie / V Rožňavskej diecéze sa už po tretíkrát konala Rožňavská novéna - foto
Oznamy / Publikácie / V Rožňavskej diecéze sa už po tretíkrát konala Rožňavská novéna - foto
Oznamy / Publikácie / V Rožňavskej diecéze sa už po tretíkrát konala Rožňavská novéna - foto
Oznamy / Publikácie / V Rožňavskej diecéze sa už po tretíkrát konala Rožňavská novéna - foto
Oznamy / Publikácie / V Rožňavskej diecéze sa už po tretíkrát konala Rožňavská novéna - foto
Oznamy / Publikácie / V Rožňavskej diecéze sa už po tretíkrát konala Rožňavská novéna - foto
Oznamy / Publikácie / V Rožňavskej diecéze sa už po tretíkrát konala Rožňavská novéna - foto
Oznamy / Publikácie / V Rožňavskej diecéze sa už po tretíkrát konala Rožňavská novéna - foto
Oznamy / Publikácie / V Rožňavskej diecéze sa už po tretíkrát konala Rožňavská novéna - foto
Oznamy / Publikácie / V Rožňavskej diecéze sa už po tretíkrát konala Rožňavská novéna - foto
Oznamy / Publikácie / V Rožňavskej diecéze sa už po tretíkrát konala Rožňavská novéna - foto
Oznamy / Publikácie / V Rožňavskej diecéze sa už po tretíkrát konala Rožňavská novéna - foto
Oznamy / Publikácie / V Rožňavskej diecéze sa už po tretíkrát konala Rožňavská novéna - foto
Oznamy / Publikácie / V Rožňavskej diecéze sa už po tretíkrát konala Rožňavská novéna - foto
Oznamy / Publikácie / V Rožňavskej diecéze sa už po tretíkrát konala Rožňavská novéna - foto
Oznamy / Publikácie / V Rožňavskej diecéze sa už po tretíkrát konala Rožňavská novéna - foto
Oznamy / Publikácie / V Rožňavskej diecéze sa už po tretíkrát konala Rožňavská novéna - foto
Oznamy / Publikácie / V Rožňavskej diecéze sa už po tretíkrát konala Rožňavská novéna - foto
Oznamy / Publikácie / V Rožňavskej diecéze sa už po tretíkrát konala Rožňavská novéna - foto
Oznamy / Publikácie / V Rožňavskej diecéze sa už po tretíkrát konala Rožňavská novéna - foto
Oznamy / Publikácie / V Rožňavskej diecéze sa už po tretíkrát konala Rožňavská novéna - foto
Oznamy / Publikácie / V Rožňavskej diecéze sa už po tretíkrát konala Rožňavská novéna - foto
Oznamy / Publikácie / V Rožňavskej diecéze sa už po tretíkrát konala Rožňavská novéna - foto
Oznamy / Publikácie / V Rožňavskej diecéze sa už po tretíkrát konala Rožňavská novéna - foto
Oznamy / Publikácie / V Rožňavskej diecéze sa už po tretíkrát konala Rožňavská novéna - foto
Oznamy / Publikácie / V Rožňavskej diecéze sa už po tretíkrát konala Rožňavská novéna - foto
Oznamy / Publikácie / V Rožňavskej diecéze sa už po tretíkrát konala Rožňavská novéna - foto
Oznamy / Publikácie / V Rožňavskej diecéze sa už po tretíkrát konala Rožňavská novéna - foto
Oznamy / Publikácie / V Rožňavskej diecéze sa už po tretíkrát konala Rožňavská novéna - foto
Oznamy / Publikácie / V Rožňavskej diecéze sa už po tretíkrát konala Rožňavská novéna - foto
Oznamy / Publikácie / V Rožňavskej diecéze sa už po tretíkrát konala Rožňavská novéna - foto