Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Vadkerti István, ICDr., PhD., súdny vikár, čestný kanonik rožňavskej die­cézy

* FÚ Krásnohorské Podhradie, Lipová 46, 049 41 Krásnohorské Podhradie

Dátum a miesto ordinácie: 15.06.1991, Rožňava

Pôsobiská:

 • 1991 - kaplán Rimavská Sobota,
 • 1992 - kaplán Lučenec,
 • 1993 - farár Hu- siná, excurrendo Veľké Dravce,
 • 1993 - farár Husiná, zároveň
 • 1999 - sudca diecézneho tribunálu,
 • 2001 - 2008 - viceoficiál diecézneho tribunálu,
 • 2008 - sudca diecézneho tribunálu, zároveň
 • 2005 - menovaný za dekana Rimavsko-sobotského dekanátu,
 • 2008 - menovaný za čestného kanonika rožňavskej diecézy,
 • 2009 - farár Rimavská Sobota,
 • 2013 – farár, Krásnohorské Podhradie,
 • 2015 – súdny vikár.

Zoznam kňazov

Všetci A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z