Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Veľkonočný pozdrav otca biskupa 2022

„Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili,
ako som ja urobil vám.“
(Jn 13,15)

Ježiš sa počas svojho života na zemi denne skláňal k ranám a bolestiam ľudí,
vlieval nádej v utrpení a dvíhal zrak ubolených k nebu. Pri Poslednej večeri nám
odovzdal príkaz lásky a príklad v službe. Dnes máme byť jeho „predĺženými rukami“
v láskyplnej a obetavej službe trpiacim, ľuďom bez útechy, bez domova, tým,
ktorí to potrebujú. Ošetriť a aspoň trocha liečiť hlboké rany v srdci či na tele
môžu iba tí, ktorí chcú napodobniť Ježiša a v núdznom človekovi vidia jeho tvár.

Nech je nám veľkonočné tajomstvo Kristovho utrpenia, smrti
a jeho slávneho zmŕtvychvstania stálou nádejou, inšpiráciou a silou
vlievať do sŕdc trpiacich, zvlášť ľudí, ktorých sme prijali z Ukrajiny,
novú nádej, že utrpenie a smrť nemá posledné slovo.
Konečné víťazstvo patrí Víťazovi na kríži, nášmu zmŕtvychvstalému Pánovi.

Prajem Vám a v modlitbe vyprosujem milostiplné prežitie Veľkej noci
a stálu nádej upierajúcu sa na nášho Pána.

Mons. Stanislav Stolárik

rožňavský biskup