Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Vyslanie koledníkov Dobrej noviny - 10. december 2023

V nedeľu 10.12. o 10.00 hodine sa konala v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave za účasti o. biskupa Mons. Stanislava Stolárika, viacerých kňazov Rožňavskej diecézy, koledníkov a veriacich slávnostná Vysielacia svätá omša.

Otec biskup v úvode kázne nadviazal na úryvok zo sv. Evanjelia podľa Marka. V čase Adventu by sme sa mali usilovať pripraviť cestu Pánovi, vyrovnať chodníky, hrbole, jamy. Nie však doslovne, krompáčmi a motykami, ale v duchu pokánia by sme si mali vnútorne pripraviť cestu do vlastného srdca, aby doň mohol Ježiš bezbariérovo vstúpiť.

Následne otec biskup objasnil veriacim dôvod, prečo sa Vysielacia sv. omša konala práve v Gelnici a zároveň v rovnakom čase vo Fiľakove s generálnym vikárom Mons. Rastislavom Polákom. V týchto dvoch farnostiach Rožňavskej diecézy totiž pôsobia bratia františkáni, ktorí si tento rok pripomínajú jubilejné 800. výročie od založenia tradície živých jasličiek. Sv. František z Asissi v roku 1223 v Grecciu prvýkrát spravil jasličky ako pripomienku toho, že Boh prišiel na svet. Z tohto dôvodu môžu veriaci, ktorí od 8.decembra 2023  do 2. februára 2024 navštívia kostol zverený františkánom kdekoľvek na svete, získať plnomocné odpustky.

Otec biskup tiež deťom a veriacim priblížil ťažiskový projekt Dobrej Noviny, ktorý bude tento rok podporený vykoledovanou finančnou zbierkou. Podporené bude Ekologické vzdelávacie a počítačové centrum sv. Petra Clavera v Rumbeku (Južný Sudán), ktoré poskytuje študentom odborné vzdelávanie v oblasti elektrických a solárnych technológií, ekologického vodného hospodárstva a počítačovej gramotnosti.

V závere kázne odznela aj výzva na vyprosovanie pokoja pre krajiny zmietané vojnou.

Na konci svätej omše koledníci z Gelnice zakoledovali pred celým kostolom a následne udelil otec biskup koledníkom slávnostné požehnanie.

Po sv. omši prebiehal v priestoroch neďalekej základnej školy sprievodný program, ktorého sa zúčastnilo približne 50 detí a 30 dospelých. Pre deti bolo pripravené od domácich farníkov sladké občerstvenie s teplým čajom. Nasledovala zaujímavá interaktívna prezentácia o Keni, kde na projekte podporovanom Dobrou Novinou pôsobil dobrovoľník Matúš Basanda. Potom si deti za doprovodu gitary zaspievali Pieseň o Dobrej Novine a následne si zatancovali veselý erkotanec. V závere prišiel pozdraviť deti a ich rodičov otec biskup v sprievode kňazov. Deťom sa milo prihovoril, s dospelými zažartoval a porozprával. Program bol ukončený spoločným zaspievaním najznámejšej koledy.

Autor textu a fotografií: Mgr. Lucia Ťažká

Oznamy / Publikácie / Vyslanie koledníkov Dobrej noviny - 10. december 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Vyslanie koledníkov Dobrej noviny - 10. december 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Vyslanie koledníkov Dobrej noviny - 10. december 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Vyslanie koledníkov Dobrej noviny - 10. december 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Vyslanie koledníkov Dobrej noviny - 10. december 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Vyslanie koledníkov Dobrej noviny - 10. december 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Vyslanie koledníkov Dobrej noviny - 10. december 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Vyslanie koledníkov Dobrej noviny - 10. december 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Vyslanie koledníkov Dobrej noviny - 10. december 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Vyslanie koledníkov Dobrej noviny - 10. december 2023 - foto
Oznamy / Publikácie / Vyslanie koledníkov Dobrej noviny - 10. december 2023 - foto