Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Výsledky výtvarnej súťaže Biblia očami deti a mládeže ročník 2023/2024

V školskom roku 2023/2024 sa do výtvarnej súťaže „Biblia očami detí a mládeže“ v našej Rožňavskej diecéze zapojilo 11 škôl, s počtom 52 výtvarných prác. Cieľom súťaže je zaangažovať deti a mládež do vnímania a prežívania biblických dejín a privádzať ich k poznávaniu Biblie. Predmetom súťaže boli vybrané knihy Svätého písma:

  • SZ - Genezis 12-36, Daniel 1-6; 13, Žalm 27
  • NZ - Evanjelium podľa Jána

Spoločná téma: Vytrvať vo viere

Práce umiestnené na prvých troch miestach v každej kategórii postúpili  do celoslovenského kola.

Ďakujem všetkým žiakom aj ich pedagógom za zapojenie sa do súťaže. Oceňujem Vašu snahu. Ďakujem za Vašu kreativitu, aplikovanie talentov  v umeleckom prejave vnímania Božieho slova.

Zároveň Vás aj povzbudzujem, aby Vás radosť a nadšenie z čítania, rozjímania a tvorby výtvarných prác z jednotlivých udalosti vo Svätom písme i naďalej sprevádzala vo Vašich osobných životoch a teším sa na ďalší ročník výtvarnej súťaže.

Jozef Bednárik, riaditeľ DKÚ

Vyhodnotenie súťaže „Biblia očami detí a mládeže“ - Diecézne kolo

Kategória

Umiestnenie

Meno a priezvisko

I.

1.

 Jonáš Dz., „Pane ty mi chceš umývať nohy?“  MŠ Sv. Rodiny Revúca

I.

2.

 Ema K., „Spustite sieť a nájdete.“ MŠ Sv. Rodiny Revúca

I.

3.

 Barbora D., „Kto verí vo mňa bude žiť“,  MŠ Sv. Rodiny Revúca

II.

1.

 Lenka R., „Boh zachráni.“ ZŠ Revúca, Hviezdoslavova 1

II.

2.

 Jakub M., „Chcem vytrvať ako Bartimej.“ ZŠ Heľpa

II.

3.

--------------

III.

1.

 Barbora K., Krst Pána Ježiša. ZŠ-M.R.ŠTEFANIKA LUCENEC

III.

2.

 Laura B., „Dôvera v Boha.“  ZŠ Revúca, Hviezdoslavová 1

III.

3.

 Karolína K., „Narodenie Izáka.“ ZŠ s MŠ Maurerová, Krompachy

IV.

1.

 Tamara T., Daniel v jame levovej.  ZŠ-M.R.ŠTEFANIKA LUCENEC

IV.

2.

 Veronika M., „Budem spievať a hrať Pánovi v jeho stánku“. ZŠ s MŠ Margecany

IV.

3.

 Nela J., Obetovanie Izáka.  ZŠ s MŠ Maurerová, Krompachy

V.

1.

 Ella M., Ján krstiteľ, ZŠ L.Novomeského, Rubanisko, Lučenec

V.

2.

 Dominika P.,  „Dotyk Božej ruky.“ ZŠ s MŠ Margecany

V.

3.

--------

VI.

1.

 Alexandra H., Abram a Pánovo prisľúbenie, Gymn. J. Chalupku Brezno

VI.

2.

 Bibiána Z., Zničenie Sodomy a Gomory,  Gymn. J.Chalupku Brezno

VI.

3.

 Sára N., Ježiš kráča po mori, Súkromná stredná škola pedagog. EBG, Brezno

VIII. A

1.

 Jasmína C., Svadba v Káne, SŠ – K.SUPA Lučenec,

VIII. A

2.

 -----------

VIII. A

 3.

 -----------

Cena poroty

Veronika Fiľová, „Posilní moju vieru, ako Bartumejovi.“  ZŠ Heľpa

Cena poroty

Simona Gubricová, „Vytrvať vo viere – Žiť sa musí.“ CZŠ sv. J. Bosca  Masaryková 9, Lučenec

Cena poroty

Natália Mackovjaková, Stopy v piesku,  ZŠ s MŠ Margecany