Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Začala sa druhá Rožňavská novéna

V nedeľu 16. októbra 2022 začala druhá Rožňavská novéna. Hlavný program novény bude prebiehať v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave, ale v modlitbe je zjednotená každá farnosť diecézy a cez Rádio Lumen (každý deň), v nedeľu aj cez priamy prenos TV Lux a cez internet (odkazy na www.burv.sk) sa môžu v modlitbe zjednotiť všetci, ktorí Novénu sledujú a chcú sa ju modliť.

Hlavnou témou Novény je: „Mária, Matka Cirkvi a každej rodiny“.

V prvý deň Novény bol na začiatku slávnosti v sprievode prenesený obraz Rožňavskej Panny Márie zo Zimnej kaplnky do presbytéria katedrály, kde bude Panna Mária deväť dní pred zrakom svojich detí, ktorí jej budú „ďakovať, prosiť ju, ale i odprosovať“, ako zhrnul základné úmysly modlitby Novény rožňavský otec biskup Mons. Stanislav Stolárik. Každý deň katedrála privíta zvlášť pútnikov z jednotlivých dekanátov, ktorí prídu so svojimi dekanmi a kňazmi. Prvý deň prišli pútnici z dekanátu Malohont so svojim dekanom Mons. Rastislavom Polákom, ktorý je generálnym vikárom a tiež farárom farnosti Rimavská Sobota. Otec biskup v krátkom príhovore na začiatku sv. omše, keď všetkých prítomných srdečne privítal, povzbudil k modlitbe aj tejto Novény, k vytrvalej, stálej dennej modlitbe,  podľa slov, ktoré ponúkla Bohoslužba slova a ponúkol odpoveď na Ježišovu  otázku, ktorý sa pýta, či nájde vieru na zemi, keď príde, keď povedal: „Ak sa ľudia budú modliť, Pán Ježiš, keď príde, vieru nájde!“. Téma prvého dňa Novény bola: „Mária, Matka Cirkvi“. V homílii Mons. Polák vyzdvihol Pannu Máriu ako Matku Cirkvi, ale dotkol sa aj dôležitosti modlitby. Témy všetkých dní majú pôvod vo Svätom písme, z ktorého čerpáme bohatstvo odkazu svojho života, ktorý nám nechala Panna Mária.