Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Zamyslenia nad Božím slovom

Odrobiny - jedným Slovom je projekt, ktorý ponúka verejnosti Božie slovo prostredníctvom krátkych videí. Povzbudivé slová prinášajú kňazi a biskupi Slovenska (vrátane rožňavského diecézneho biskupa Mons. Stanislava Stolárika). Tí zároveň na konci odkazujú na výzvu, ktorej cieľom je povzbudiť veriacich učiť sa žiť každý deň podľa Ježišových slov a svojimi skutkami sa mu pripodobňovať. Aspoň malými krokmi meniť svet k lepšiemu a ukazovať mu Ježišovu tvár.

https://www.odrobiny.sk/

Už túto nedeľu, 28. mája bude zverejnené promo video k projektu Odrobiny-jedným Slovom. Samotný prvý diel vyjde v predvečer nedele Najsvätejšej Trojice, 4. júna 2023.

Odrobiny – jedným Slovom je projekt neziskovej organizácie Cor Sancti Martini, n.o., ktorú zriadilo Spišské biskupstvo. Jeho hlavným cieľom je ohlasovanie Božieho slova formou, ktorá je v dnešnej dobe vyhľadávaná, a to v podobe krátkych videí. Slovami od biskupov a kňazov Slovenska chcú Odrobiny poukázať na to, aké je dôležité hľadať aj v mediálnom obsahu Ježiša a jeho slová, ktorými sa ľuďom osobitne prihovára.

Odrobiny prichádzajú so svojimi krátkymi zamysleniami nad nedeľnými evanjeliami od Turíc do Turíc, ktoré ponúkajú, napríklad trnavský dekan, Jozef Gallovič, apoštolský nuncius na Slovensku, Mons. Nicola Girasoli, provinciál redemptoristov, p. Jozef Mihok, či biskupský vikár pre katechézu a novú evanjelizáciu, Marián Bublinec. Zamyslenia budú vychádzať v predvečer danej nedele a ich súčasťou bude aj krátka výzva, ktorá povzbudzuje veriacich žiť počas nasledujúceho týždňa podľa Ježišových slov a svojimi skutkami sa mu pripodobňovať.

Tvorcovia projektu veria v to, že každý, kto si Odrobiny – jedným Slovom pozrie alebo vypočuje, si v nich nájde to, čo on sám pre svoj život potrebuje. Majú nádej, že  Božie slovo podané takouto formou padne do úrodnej pôdy a prinesie svoje ovocie.