Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Zápis detí do katolíckej materskej školy a základnej školy v Rožňave pokračuje

Katolícka základná škola s materskou školou sv. Jána Nepomuckého

s vyučovacím jazykom slovenským na ulici Kósu Schoppera 22 v Rožňave

Informuje, že má ešte voľné miesta pre deti do MŠ a žiakov do ZŠ ktoré chcú navštevovať našu školu pod novým vedením mladého, dynamického učiteľského kolektívu.

Ponúkame rodinné prostredie, pozitívnu a priateľskú klímu, výchovu a vzdelávanie detí v duchu kresťanských hodnôt.

Informácie vám poskytnú osobne v materskej škole alebo: