Rímskokatolícka cirkev | Biskupstvo Rožňava

Zomrela matka kňaza - Mária Cifrová

V duchu kresťanskej nádeje na vzkriesenie a s prosbou o modlitbu oznamujeme, že dňa 17. decembra 2022 zaopatrená sviatosťami odovzdala svoju dušu Stvoriteľovi pani Mária Cifrová, matka vdp. ThLic. Stanislava Cifru, farského administrátora farnosti Margecany.

Zádušná sv. omša spojená s pohrebnými obradmi bude 21. decembra 2022 o 10.00 hod. v kostole sv. Antona Pustovníka v Rožkovanoch.